DUYURU

Açıklamalar

ŞEFFAF VE HESAP VERİLEBİLİR SENDİKACILIĞIN ADI: SAVDES-SEN

SAVDES-SEN kuruluşunda edindiği, “Şeffaf ve Hesap Verilebilir Sendikacılık” prensip ve ilkesi çerçevesinde, kurulduğumuz 2013 yılından itibaren her yıl düzenli olarak, Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan denetleme raporlarını, bağımsız yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan denetim raporlarını, mali ve faaliyet raporları ile demirbaş listesini, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 27’nci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermiş, böylelikle denetime açıklık ve hesap verilebilirlik hususu kuruluştan itibaren aksatılmadan yerine getirmiştir.

Bağımsız yeminli mali müşavir tarafından mali işlemler yıl boyunca aylık periyotlarda denetlenmiş, Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından 2022 yılı denetlemesi, 15-18 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, hazırlanan raporda özetle tüm işlemlerin mevzuata ve usulüne uygun olduğu ve gerek faaliyetler gerekse teşkilatlanma açısından başarılı bir dönem geçirildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 2022 yılına ait Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan denetleme raporu, bağımsız yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan denetim raporu, mali ve faaliyet raporları ile demirbaş listesi 15 Mart 2023 tarih ve Gn.Mrk-561-23 sayılı yazımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermiştir.

Aynı şekilde, Tüzük, Mali İşler ve Denetleme Kurulları Yönetmelik hükümleri gereği, sendikamıza ait gelir gider tabloları ve bilanço, Genel Merkez Denetleme Kurulu gözetiminde aylık olarak Genel Merkez Duyuru Panosuna asılarak ilan edilmektedir.

“Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” diyoruz. “BİR DURUŞTUR SAVDES-SEN” derken, içi boş söylemde bulunmuyoruz. Söz verdik, sözümüz söz diyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 03.08.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi