HUKUK İŞLEMLERİ

Açıklamalar

AVUKATLIK HİZMETLERİ

Genel Merkez Yönetim Kurulu ve sendikamızın temsil edilmesi ile hukuk müşavirliği hizmetlerimiz, yönetim kurulumuzun 03 Eylül 2013 tarih ve 11 sayılı kararına istinaden yapılan sözleşme gereği KOCABEY Hukuk Bürosuna bağlı sözleşmeli avukatlarımız tarafından yürütülmektedir.

Bu bağlamda; herhangi bir iletişim ya da takip sorunu yaşanmaması için avukatlarımız ile ilk koordinasyon; Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Filiz ÇELEBİ (Tel: 0 507 086 64 77) ve Sendika Danışmanımız Sırrı SÖĞÜT 0 507 086 64 95 tarafından yürütülmektedir.

Hukuk desteği almak için, öncelikle Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcımız Filiz ÇELEBİ ve Sendika Danışmanımız Sırrı SÖĞÜT ile koordinede bulununuz.

Vekaletname Örneği
Taahütname Örneği
Açıklama Formu
Bilgi Formu

HUKUK DANIŞMANLIĞI

HUKUK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Leyla SAHANAvukat


Tel: 0 312 232 02 53

Fax: 0 312 232 02 54

Mail: savdes-senhukuk@hotmail.com

Adres: Güvenevler Mah. Farabi Sok. No:40/4-5

Çankaya/Ankara

DİSİPLİN MEVZUATI VE İŞLEMLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

124’üncü maddesinde; “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125’inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.”

126’ncı maddesinde; “Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder…” hükmü yer almaktadır.

24 Ekim 1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin” 4/d maddesinde 2005 yılında yapılan değişiklik ile eklenen “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir...” hükmü çerçevesinde, Devlet memurlarının temsil edilmesi ve savunmasının yapılması için yüksek disiplin ve disiplin kurullarında, üyesi olunan sendikanın temsilcisi de yer almaktadır.

SAVDES-SEN olarak, üyelerimizin bu kurullardaki temsilcisi olarak söz konusu toplantılara iştirak ederek, Avukatlarımız ile birlikte önceden incelediğimiz dosyalar hakkında savunmaları hazırlayıp, toplantı gündemine getirmekteyiz. Diğer bir anlatımla zor günlerinizde de daima üyelerimizin yanınızdayız.SAVDES|SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi