HAKKIMIZDA

Açıklamalar

SAVDES|SEN TARİHÇE

12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4688 sayılı Kamu Çalışanları Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli devlet memurlarına sendika kurma ve üye olma yasağı getiren 15/g maddesinin Anayasa Mahkemesinin 10 Nisan 2013 tarih ve (Esas: 2013/21) 2013/57 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, “temsilde adalet” ilkesi ile yola çıkan ve sosyal medyada örgütlenen 433 kişi ile başlatılan sendikal hareketimiz, yaklaşık 3 aylık süre içerisinde kurulum hazırlık sürecini tamamlamıştır.

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının 12 Temmuz 2013 Tarihli ve 28705 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanması ile birlikte, 133 kişinin katılımı ile 20 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da yapılan kurucular kurulu toplantısında, Geçici Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları oluşturularak 22 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Valiliğine yapılan başvuru ile 211 kod numarası ile “Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda” sendikamızın resmi kurulumu sağlanmıştır.

Altı aylık geçici yönetim sürecinden sonra, sendikamızın Birinci Olağan Genel Kurulu 11 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da yapılmış ve sendikamızın 4 yıl süreli daimi Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları seçilmiş ve yeni yönetim kurulları 14 Ocak 2014 tarihinde görevine başlamıştır.

Sendikamızın İkinci Olağan Genel Kurulu 06 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da yapılmış ve sendikamızın 4 yıl süreli yeni Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları seçilmiş ve yeni yönetim kurulları 10 Ocak 2018 tarihinde görevine başlamıştır.

Sendikamızın 3’üncü Olağan Genel Kurulu 15 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da yapılmış, 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolundaki 52 kurumda örgütlenme kararı alan sendikamızın ismi, “Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası” olarak değiştirilmiş, kısa adı SAVDES-SEN olarak kalmış, sendikamızın 4 yıl süreli yeni Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları seçilmiş ve yeni yönetim kurulları 19 Ocak 2022 tarihinde görevine başlamıştır.

BİRİNCİ DÖNEM YÖNETİM KURULU (2014-2018)

Tuncay CENGİZ Genel Başkan

Müceddin ŞİMŞEK Genel Başkan Vekili

Sebahattin İLGİN Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat)

Ayhan TÜRKMEN Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Ferit BİNGÖL Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Atilla BUDAK Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)

Yusuf PEHLİVAN Genel Başkan Yardımcısı (Basın İletişim)

İKİNCİ DÖNEM YÖNETİM KURULU (2018-2022)

Tuncay CENGİZ Genel Başkan

Müceddin ŞİMŞEK Genel Başkan Vekili

Sebahattin İLGİN Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat)

Ferit BİNGÖL Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Abdülkadir AKGÜN Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Mustafa KANAT Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)

Fevzi Murat ER Genel Başkan Yardımcısı (Basın İletişim)

ÜÇÜNCÜ DÖNEM YÖNETİM KURULU (2022-2026)

Tuncay CENGİZ Genel Başkan

Müceddin ŞİMŞEK Genel Başkan Vekili

Ferit BİNGÖL Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Mustafa KANAT Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat)

Filiz ÇELEBİ Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Yusuf PEHLİVAN Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)

Ahmet SAĞLAM Genel Başkan Yardımcısı (Basın İletişim)

MİSYONUMUZ

Üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç saymak,

Üyelerimizin, ülkemizde ve dünyada hak ettikleri konuma yükseltilmelerini sağlamak ve refah düzeyini artırmak,

Kurumlarımızı rencide etmeden, karşımıza değil yanımıza alarak, mevcut kanunlara uygun hareket ederek, bilgi ve birikimimizle, haklılığımızdan aldığımız güçle sorunlarımıza çözüm aramak,

Sendikamızı ve üyelerimizi, dünyada söz sahibi yapmak ve saygın bir yere ulaştırmak için politika ve stratejiler geliştirmek,

Dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, felsefi inanç, siyasi düşünce ve meslek farkı gözetmeden faaliyetlerde demokrasi ilkesi dâhilinde kalarak, yasal olmayan hiçbir eylem ve oluşum içinde yer almadan devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunmasını ana çalışma prensibi olarak kabul ederek, amaçlarını şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yerine getirmek.

PRENSİPLER, İLKELER VE DEĞERLER

Temsilde adaletli olmak,

Sendikacılığı ideallere ulaşmak için araç olarak görmek,

Çalışan, üreten ve etkin bir sendikal anlayışla üyelerin sesi ve sözü olmayı, örnek alınan bir sendika haline gelmeyi hedeflemek,

Kişisel düşüncelere sınır getirmemek ve katılımcılığı benimsemek,

Kurumsallığı ve ekip çalışmasını üstün tutmak,

Diyalogdan yana ve uzlaşmacı olmak,

Sorunun değil, çözümün parçası olmak,

Ben yerine, biz ruhuyla hareket etmek,

Yenilikçi olmakla beraber, geleneklerini reddetmemek.

© 10.02.2022 (Güncelleme)

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi