DUYURU

Açıklamalar

SAVDES-SEN VE KADER’DEN “YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ÖLDÜ, HELVASINI YİYORUZ.” TEMALI BASIN AÇIKLAMASI

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN ve Kamu Aşçıları Derneği KADER tarafından düzenlenen ve TEÇSEN, Tüm Sağlık-Sen, Anadolu Sağlık-Sen ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Platformu tarafından destek verilen “Yardımcı Hizmetler Sınıfı Öldü, Helvasını Yiyoruz.” temalı basın açıklaması, Türkiye’nin her köşesinden gelen çok sayıda Devlet memuru ve basın mensubunun katılımı ile 22 Ekim 2022 tarihinde Saat 10:00’da Ankara Ulus (Heykel) Meydanında gerçekleştirilmiştir.

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ ve KADER Başkanı Serkan ÇETİNÖZ tarafından basın açıklamasının yapılmasını müteakip, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Kamu Aşçıları tarafından hazırlanan helva dağıtımı yapılarak etkinlik sona erdi.

Bu vesile ile hak ve hukuk mücadelesi için Türkiye’nin dört bir yanından gelen memur arkadaşlarımız ile etkinliğe destek veren tüm STK Temsilcileri ve üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haklı davamızda sonuç alınıncaya kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi beyan ediyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

SAVDES-SEN GENEL BAŞKANI TUNCAY CENGİZ TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI METNİ

Saygıdeğer Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlar;

Kamuda her işi yapan üvey evlat olarak görülen “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” personelin yaşadığı sınıf, kadro, görev ve mali sorunlarının çözümlenmesinin vakti gelmiş ve geçmiştir.

Kamuda, en düşük özel ve ek özel hizmet tazminatı, en düşük iş güçlüğü zammı, en düşük temininde güçlük zammı, en düşük ek gösterge ve en düşük tazminat yansıtma oranı hep Yardımcı Hizmetler Sınıfına reva görülmüş, ancak görev tanım formu netleştirilmediğinden branşı ya da mesleği dışındaki temizlik, taşıma, çaycılık ve dağıtıcılık gibi görevler yüklenmeye çalışılmıştır.

Değerli Arkadaşlar;

Türkiye’de, kamuya personel alımı 2002 yılından itibaren KPSS ile yapılmaktadır.

2012-2013 öğretim yılından itibaren 12 yıl zorunlu eğitime geçilmiş, 2016 yılında 3795 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle mesleki eğitim bitirenlere teknisyen, tekniker ve mühendis unvanlarını kullanma hakkı verilmiştir.

2006 yılından itibaren her ilde kamu ve vakıf üniversiteleri açılmaya başlamış, teknolojik gelişmelere bağlı olarak açık veya uzaktan eğitim modelleri, eğitime ulaşımı kolaylaştırmıştır.

Türkiye’de yükselen eğitim seviyesi çerçevesinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen personelin büyük çoğunluğu mesleki ve yüksek eğitimini tamamlamıştır.

Bunun yanında, taşeron firmalarda çalışan personel devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmiş, ikinci bir atama için yeniden bir çalışma başlatılmış, ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki taşıma, temizlik vb. görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucu Yardımcı Hizmetler Sınıfına olan ihtiyaç azalmıştır.

Hal böyle olmasına rağmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen ve mesleği ve sanatı açısından nitelikli olan personel; kamuda sadece sınıf isminden hareketle temizlik, taşıma gibi her işi yapabilen vasıfsız personel olarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Örneğin, dünyanın en eski ve önemli mesleği olan “aşçılık” kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almakta, kurum, kışla, okul, yurt yemekhanelerinde canımızı emanet ettiğimiz aşçılar emeklerinin karşılığını mali açıdan alamadıkları gibi yeri geldiğinde temizlikçilik, bulaşıkçılık, çaycılık, taşımacılık gibi meslek dışı görevleri yerine getirmeye zorlanmaktadır.

Bu gün, televizyonda yayımlanan Mastershef Türkiye programında jüri olarak görev alan ünlü şefler ya da yedi yıldızlı otellerdeki şeflerimiz dahi kamuda istihdam edilmiş olsalardı, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Türkiye’nin en düşük maaşını alan, hatta bulaşık yıkanması istenen aşçılarımız olacaklardı.

Aynı durum teknisyen yardımcıları, kaloriferci, bahçıvan gibi kadrolar için de geçerli olabilmektedir.

Artık çözüm zamanıdır. 1965 yılından bu güne kangren olmuş sorunları acilen çözümlenmeli, kamunun kanayan yarası kangren olmadan tedavi edilmelidir. Canla başla görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele hak ettiği değer verilmelidir.

Bu amaçla yapılacak bir düzenleme ile; 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinde yer alan “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalı, bu sınıfta istihdam edilen mevcut personel, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine uygun diğer sınıflardaki kadrolara atandırılmalıdır.

Bu şekliyle, hem personele mesleki itibar kazandırılmalı, hem alın terinin karşılığı verilmeli, hem de kamuda çalışma barışı ve verimlilik sağlanmalıdır.

Bu haklı talebimiz, seçim sürecine girilmeden bu yasama döneminde karşılanmalı, 110 Bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin sorunu çözülmelidir.

Aksi halde, can çekişen Yardımcı Hizmetler Sınıfı ölecek, bize de helvasını yemek düşecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVUNMA, BÜRO VE DESTEK HİZMETLERİ SENDİKASI ADINATuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 23.10.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi