DUYURU

Açıklamalar

“YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILSIN” İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTIR.

Kamu çalışanları arasında, gerek çalışma koşulları gerekse sosyal ve mali haklar açısından en çok sorun yaşayan sınıfın “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” olduğu tartışmasız bir gerçektir.

Kamuda, en düşük özel ve ek özel hizmet tazminatı, en düşük iş güçlüğü zammı, en düşük temininde güçlük zammı, en düşük ek gösterge ve en düşük tazminat yansıtma oranı hep Yardımcı Hizmetler Sınıfına reva görülmüştür.

Türkiye’de, kamuya personel alımı 2002 yılından itibaren KPSS ile yapılmaya başlanmış, 2012-2013 öğretim yılından itibaren 12 yıl zorunlu eğitime geçilmiş, 2016 yılında 3795 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle mesleki eğitim bitirenlere teknisyen, tekniker ve mühendis unvanlarını kullanma hakkı verilmiş, 2006 yılından itibaren her ilde kamu ve vakıf üniversiteleri açılmaya başlamış, teknolojik gelişmelere bağlı olarak açık veya uzaktan eğitim modelleri, eğitime ulaşımı kolaylaştırmıştır.

Türkiye’de yükselen eğitim seviyesi çerçevesinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen birçok personel, bir yandan mesleki ve teknik eğitimini tamamlarken bir yandan da yüksek lisans ve doktora gibi üst öğrenimlerden de mezun olarak mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmışlardır.

Hal böyle olmasına rağmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen ve mesleği ve sanatı açısından nitelikli olan personel; kamuda sadece sınıf isminden hareketle temizlik, taşıma gibi her işi yapabilen vasıfsız personel olarak değerlendirilmekte, görevde yükselme imkânı yeteri kadar sağlanmamakta, bu kapsamda en düşük mali ve sosyal haklar ile çalışma koşullarına reva görülmektedir.

Örneğin, dünyanın en eski ve önemli mesleği olan “aşçılık” kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almakta, kurum, kışla, okul, yurt yemekhanelerinde canımızı emanet ettiğimiz aşçılar emeklerinin karşılığını mali açıdan alamadıkları gibi yeri geldiğinde temizlikçilik, bulaşıkçılık, çaycılık, taşımacılık gibi meslek dışı görevleri yerine getirmeye zorlanmaktadır. Aynı durum teknisyen yardımcıları, kaloriferci, bahçıvan gibi kadrolar için de geçerli olabilmektedir.

Bunun yanında, taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmiş, ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucu Yardımcı Hizmetler Sınıfına olan ihtiyaç ta azalmıştır.

Artık Yardımcı Hizmetler Sınıfı sorununa el atmanın vakti gelmiş ve geçmiştir.

Kamuda “Mesleğe Saygı” şarttır.

“Alınteri ve Emek” yok sayılmamalıdır.

Kamuda, canla başla görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele hak ettiği değer verilmeli, 1965 yılından bu güne kangren olmuş sorunları acilen çözülmelidir.

Bu kapsamda;

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesinde yer alan “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalıdır.

* Bu sınıfta istihdam edilen mevcut personel, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine uygun diğer sınıflardaki kadrolara atandırılmalıdır.

Bu şekliyle, hem personele mesleki itibar kazandırılmalı, hem alın terinin karşılığı verilmeli, hem de kamuda çalışma barışı ve verimlilik sağlanmalıdır.

SAVDES-SEN olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kanayan yarası olan Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına yönelik kanun değişikliğinin yapılarak sorunun çözümlenmesi amacıyla hazırladığımız kanun değişiklik teklifimizi yazılı olarak Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk. Aynı teklifi dosya halinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Merkezlerine de gönderdik.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun 04 Ağustos 2022 tarih ve 111 sayılı kararı ile “Eylem Planı” oluşturulmuş, bu kapsamda; “YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR” sloganı ile 15 Ağustos-16 Eylül 2022 tarihleri arasında imza kampanyası başlatılmış olup, kampanyanın 81 il ve KKTC’de görevli tüm Devlet memurları, aileleri ve halkımızın desteği ile yürütülmesi planlanmaktadır. Ankara Kızılay’daki Güvenpark’ta imza kampanyası için çadır kurmak üzere Ankara Valiliğinden izin istenmiştir. İzin alınmasını müteakip çadır kurulumu gerçekleştirilecektir.

Hedef, 1.100.000 imza olup, toplanan imzalar 19 Eylül 2022 ila 05 Ekim 2022 tarihleri arasında dosya olarak Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Merkezlerine sunulacaktır.

Ayrıca eylem ve etkinliklerimiz kapsamında; siyasiler ve basın mensupları ile toplantılar ve TV programları düzenlenecek, Billboard reklamları verilerek konu hakkında gündem oluşturulmaya ve farkındalık yaratmaya çalışılacaktır.

SAVDES-SEN olarak, kararlıyız, sorunun çözümleneceğine inanıyoruz, haklı davamızda sonuç alınıncaya ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 110 bin personelin sorunu çözümleninceye kadar eylem ve etkinlik ile mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

İMZA KAMPANYASINDA KULLANILACAK LİSTEYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 09.08.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi