DUYURU

Açıklamalar

“YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILSIN” KONULU İMZA KAMPANYAMIZDA STANT AÇTIK, BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve mevcut personelin eğitimlerine uygun diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara atandırılması amacıyla Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun 04 Ağustos 2022 tarih ve 111 sayılı kararı ile başlattığımız imza kampanyamız hızlı bir şekilde ve kararlılıkla devam ettirilmektedir.

Bu kapsamda, Ankara Valiliğinden alınan 01 Eylül 2022 tarih ve 37349786-640 sayılı izin dâhilinde imza kampanyamıza yönelik stant açılmış ve imza toplanmıştır.

İmza kampanyamıza, bizzat standımıza gelen BASK Genel Başkanı Sayın Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, BASK Sekreteri ve TEÇ-SEN Genel Başkanı Sayın Ümit DEMİREL, TEÇ SEN Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali GÜLER ile Kamu Aşçıları Derneği KADER Genel Başkanı Sayın Serkan ÇETİNÖZ ve Yönetim Kurulu da destek vermiştir.

Çok sayıda memur, vatandaş ve basın mensubunun katıldığı etkinlikte, Genel Başkanımız Tuncay CENGİZ’in yaptığı basın açıklaması tam metnini ve basında çıkan haber linklerini aşağıda sunuyoruz.

Standımıza bizzat gelerek destek veren başta BASK Genel Başkanı Sayın Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, BASK Sekreteri ve TEÇ-SEN Genel Başkanı Sayın Ümit DEMİREL, TEÇ SEN Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali GÜLER, Kamu Aşçıları Derneği KADER Genel Başkanı Sayın Serkan ÇETİNÖZ ve Yönetim Kurulu olmak üzere tüm katılımcı ve basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUMİLLİ GAZETE

KAMUBİZ


BASIN AÇIKLAMASI TAM METNİ

Saygıdeğer Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlar;

“Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılsın” konulu imza kampanyamızı yürüttüğümüz standımıza hoş geldiniz.

Saygıdeğer Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlar;

Kamu çalışanları arasında, gerek çalışma koşulları gerekse sosyal ve mali haklar açısından en çok sorun yaşayan sınıfın “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” olduğu tartışmasız bir gerçektir.

Kamuda, en düşük özel ve ek özel hizmet tazminatı, en düşük iş güçlüğü zammı, en düşük temininde güçlük zammı, en düşük ek gösterge ve en düşük tazminat yansıtma oranı hep Yardımcı Hizmetler Sınıfına reva görülmüştür.

Türkiye’de, kamuya personel alımı 2002 yılından itibaren KPSS ile yapılmaya başlanmış, 2012-2013 öğretim yılından itibaren 12 yıl zorunlu eğitime geçilmiş, 2016 yılında 3795 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle mesleki eğitim bitirenlere teknisyen, tekniker ve mühendis unvanlarını kullanma hakkı verilmiş, 2006 yılından itibaren her ilde kamu ve vakıf üniversiteleri açılmaya başlamış, teknolojik gelişmelere bağlı olarak açık veya uzaktan eğitim modelleri, eğitime ulaşımı kolaylaştırmıştır.

Türkiye’de yükselen eğitim seviyesi çerçevesinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen birçok personel, bir yandan mesleki ve teknik eğitimini tamamlarken bir yandan da yüksek lisans ve doktora gibi üst öğrenimlerden de mezun olarak mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmışlardır.

Hal böyle olmasına rağmen, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen ve mesleği ve sanatı açısından nitelikli olan personel; kamuda sadece sınıf isminden hareketle temizlik, taşıma gibi her işi yapabilen vasıfsız personel olarak değerlendirilmekte, görevde yükselme imkânı yeteri kadar sağlanmamakta, bu kapsamda en düşük mali ve sosyal haklar ile çalışma koşullarına reva görülmektedir.

Örneğin, dünyanın en eski ve önemli mesleği olan “aşçılık” kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almakta, kurum, kışla, okul, yurt yemekhanelerinde canımızı emanet ettiğimiz aşçılar emeklerinin karşılığını mali açıdan alamadıkları gibi yeri geldiğinde temizlikçilik, bulaşıkçılık, çaycılık, taşımacılık gibi meslek dışı görevleri yerine getirmeye zorlanmaktadır. Aynı durum teknisyen yardımcıları, kaloriferci, bahçıvan gibi kadrolar için de geçerli olabilmektedir.

Bunun yanında, taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmiş, ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucu Yardımcı Hizmetler Sınıfına olan ihtiyaçta azalmıştır.

Saygıdeğer Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlar;

Artık Yardımcı Hizmetler Sınıfı sorununa el atmanın vakti gelmiş ve geçmiştir.

Kamuda “Mesleğe Saygı” şarttır. “Alınteri ve Emek” yok sayılmamalıdır. Canla başla görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele hak ettiği değer verilmeli, 1965 yılından bu güne kangren olmuş sorunları acilen çözülmelidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesinde yer alan “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalıdır.

Bu sınıfta istihdam edilen mevcut personel, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine uygun diğer sınıflardaki kadrolara atandırılmalıdır.

Bu şekliyle, hem personele mesleki itibar kazandırılmalı, hem alın terinin karşılığı verilmeli, hem de kamuda çalışma barışı ve verimlilik sağlanmalıdır. Kısacası, yıllardır devam eden çile bitirilmelidir.

SAVDES-SEN olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kanayan yarası olan Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına yönelik kanun değişikliğinin yapılarak sorunun çözümlenmesi amacıyla hazırladığımız kanun değişiklik teklifimizi yazılı olarak Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk. Aynı teklifi dosya halinde siyasi partilerin Genel Merkezlerine de gönderdik.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun 04 Ağustos 2022 tarih ve 111 sayılı kararı ile “Eylem Planı” oluşturulmuş, bu kapsamda; “YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR” sloganı ile 15 Ağustos 2022 tarihinde başlattığımız imza kampanyamızı, 81 il ve KKTC’de görevli tüm Devlet memurları, aileleri ve halkımızın desteği ile 16 Eylül 2022 tarihine kadar devam ettireceğiz.

Hedefimiz, 1.100.000 imzadır. Toplanan imzaları, 05 Ekim 2022 tarihine kadar dosya olarak Cumhurbaşkanlığı ile siyasi partilerimizin Genel Merkezlerine sunacağız.

SAVDES-SEN olarak, kararlıyız, sorunun çözümleneceğine inanıyoruz, haklı davamızda sonuç alınıncaya ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 110 bin personelin sorunu çözümleninceye kadar eylem ve etkinlik ile mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Zaman bu zamandır diyor, kanayan bu bir yaranın iyileşmesi ve tarih olması için herkesin desteğini bekliyor, herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 08.06.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi