DUYURU

Açıklamalar

44 MADDELİK TORBA YASA ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

1. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından hazırlanan 44 maddelik “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 22 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş, teklif aynı gün Milli Savunma (Esas) ve Plan Bütçe (Tali) Komisyonlarına havale edilmiştir.

2. Teklifte özetle; Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması nedeniyle, mevcut yasalar arasında uyum sağlanması amacıyla yetki değişikliklerinin yapılması, uzman erbaşların emeklilik yaşı, ilk nasıpta zati tabanca verilmesi ve dernek kurma işlemlerinin düzenlenmesi, tabip yedek subayların Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev yapabilmesi, emekli Milli Savunma Bakanlığı personelinin Milli Savunma Üniversitesinde ve diğer askeri okullarda ders verebilmesi ve askerliğini yapmayan milletvekillerinin dönem sonunda askerlik görevlerini yerine getirmeleri hususları yer almıştır.

3. Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, 44 maddelik teklife dahil edilebilecek (sevk edildikleri komisyon görevlerine uygun ve mevcut teklifin çerçevesine uygun olabilecek şekilde) hususlar daha önce yapılan teklifler de dikkate alınarak titizlikle incelenmiş ve değerlendirilmiş, bu kapsamda;

a. 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 115’inci maddesi, 116’ncı maddesi c ve e fıkraları ile 117’nci maddesinde düzenleme yapılarak, “asker ve siviller arasındaki ast-üst ve amir memur ilişkileri ile görev ve sorumluluklarının, çalışma süre ve saatlerinin, sosyal tesislerin kullanımı ve sivil memur yönetmeliği çıkarılması” hususlarının düzenlenmesi,

b. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun EK/17 (C) Maddesinin yeniden ihdas edilerek “%40 oranında Sivil Memur Tazminatı” verilmesi,

c. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun kapsamına, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşu ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli “Sözleşmeli Memurlara da Tayın Bedeli” verilmesi,

ç. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40’ıncı maddesinde düzenlemeler yapılarak yılda 45 gün “Fiili Hizmet Süresi Zammı” verilmesi konularını içeren tekliflerimiz (madde gerekçeleri ve genel gerekçeleri dahil), 25 Ocak 2021 tarihli yazımız ile Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına, Ak Parti ve MHP Genel Merkezlerine, Ak Parti ve MHP TBMM Grup Başkanlıklarına ve Milli Savunma Bakanlığına gönderilmiş, talep ve tekliflerimizin değerlendirilerek, komisyon görüşmeleri aşamasında; mevcut 44 maddelik teklife dâhil edilmesi ve yasalaşmasının sağlanması istenmiş, Milli Savunma ve/veya Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına davet edilmemiz halinde, talep ve tekliflerimiz hakkında sunum yapmaktan büyük mutluluk duyacağımız belirtilmiştir.

4. Konu, ayrıca Ak Parti ve MHP Genel Merkezlerinde ilgili Genel Başkan Yardımcıları ile koordine edilmekte olup, yapılan çalışmaların aşaması ve ulaşılabilecek gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 26.01.2021


 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi