DUYURU

Açıklamalar

TOPLU SÖZLEŞMENİN AMACI HAK ALMAK MI? YOKSA HAK GASP ETMEK MİDİR?

Değerli Arkadaşlarım;

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu sendikaları “Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.” şeklinde tanımlamakta, “sendikalara kamu çalışanlarının ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek” görevini vermektedir.

Daha önce, hükümet ile yetkili konfederasyon arasında imzalanan ve 25 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşmenin, piyasa karşısında kifayetsiz kaldığını, hükmünü yitirdiğini, gelinen aşamada memurları açlık sınırına düşürerek hak almaktan ziyade, hak gaspına dönüştüğünü ve 4688 sayılı Kanunun amacına hizmet etmediğini defalarca anlatmıştım. Anlatmaya da devam ediyorum.

Yetkili konfederasyon ve küçük ortağının desteği ile 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme kapsamında daha önce sendikalara getirilen %1 örgütlenme barajının 192 sendikanın kapanmasına sebebiyet verecek olması nedeniyle, bu girişimi demokrasiye vurulan bir pranga olarak görmüştük. Mahkeme kararı bu yönde çıkarak, toplu sözleşmenin örgütlenme kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Tek derdi üye aidatı olan yetkili konfederasyon ve küçük ortağı, bu defada kaybedecekleri üyeye alternatif bırakmamak üzere kurguladıkları örgütlenme barajını yeni bir kanuni düzenleme yapılarak sahneye çıkarılmasına çalışmıştır.

Buna yönelik uzun zamandır dedikodular dolaşmaya başlamıştı ki, Düzce Milletvekili Fahri ÇAKIR ve 28 Milletvekili tarafından 10 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 2/4780 esas numarası ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile tali komisyonlar olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna iletilen “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin” 11 ve 12’inci maddeleri ile yeniden örgütlenme barajı getirilmesi öngörülmüştür.

Bu teklife göre;

* Kurulduğu hizmet kolundaki tüm memurların (01 Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolundaki toplam memur sayısı 294.141'dir.) %2’sinden fazla üye kaydetmiş sendikaların üyelerine; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi,

* Kurulduğu hizmet kolundaki tüm memurların %2’sinden az üye kaydetmiş sendikaların üyelerine ise; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği verilmesi öngörülmekte, bu düzenlemenin gerekçesi olarak ta 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme gösterilmektedir.

Buna göre, %2 barajının altında kalan sendika üyeleri bu günkü katsayılar ile üç ayda bir 250,20 TL toplu sözleşme desteği alırken, %2 barajının üstünde kalan sendika üyeleri bu günkü katsayılar ile üç ayda bir 706,90 TL, yani üç katı tutarında ek ödeme alacaktır. Bu rakamlar Ocak 2023 ayı artışları ve enflasyon farkları ile güncellenecektir. Hak gaspı ve adaletsizlik ile demokrasiye pranga vurulması tam da burada başlamaktadır.

Değerli Arkadaşlarım;

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN, 02 Temmuz 2022 tarih ve 31884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sendika üye sayımlarına göre %2 barajının üstündeki 43 sendikadan biridir. Dolayısıyla, üyelerimiz, her ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi alacaktır.

Bununla birlikte, SAVDES-SEN olarak toplu sözleşmenin amacının hak almak olması gerektiğine ve demokrasi ve örgütlü mücadeleye olan inancımız çerçevesinde, örgütlenmeye getirilen baraja ve ayırımcılığa hayır diyoruz.

Bir piyasa verilerine, bir istatistiklere, bir de memurların için de bulunduğu duruma bakıyor, bir taraftan endişelenirken bir taraftan da çaresiz değilsiniz, çaresiz değiliz diyoruz.

Malumlarınız olduğu üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından web sayfasında yapılan açıklamada, en düşük memur maaşının 8.032 TL, ortalama memur maaşının 9.385 TL, TÜRK-İŞ, dört kişilik bir ailenin Kasım 2022 ayı açlık sınırını 7.785 TL, yoksulluk sınırını ise 25.365 TL olarak açıklamıştır. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı "Yeniden Değerlendirme Oranını" %122 olarak, TÜİK Kasım 2022 ayı yıllık TÜFE oranını %84,39, yıllık ÜFE oranı %136 olarak açıklamış, açlık sınırındaki memurları ilgilendiren ve temel ihtiyaçlarımızı gösteren gıda enflasyonu ise %102 olarak hesaplanmıştı. Her zaman dediğimiz gibi, “Her şeyin fiyatı artarken, ucuz kalan sadece emeğimiz ve alın terimiz, yani ücretlerimiz olmuştur.”

Bu gidişata dur demenin vakti gelmiş ve geçmektedir.

Değerli Arkadaşlarım;

Hak gasp ederek, ücretleri piyasa karşısında ucuzlatarak, alım gücünü yok ederek, kısacası geleceğimizi yok ederek, üstüne bir de örgütlenme barajı getirilerek imzalanan toplu sözleşmelerin hükmü artık kalmamıştır. Sırada, bu sözleşmeye imza atan sendikaların da tarihe gömülmesi vardır.

26 Kasım 2022 de “Biz de Varız Mitingi” ile bir araya gelen 14 bağımsız STK, yine bir araya gelerek bu tarihi görev ve sorumluluğu yerine getirebilir, örgütlenme barajına karşı duruşunu gösterebilir, geleceğimizi güç birliği ile kurtarabiliriz.

Siyasallaşmamış bağımsız sendikacılığın en güçlü örneği, yeni nesil sendikacılığın öncüsü, emeğin ve onur mücadelesinin adı SAVDES-SEN olarak, 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda örgütlendiğimiz 22 kurumdaki örgütlenme alanımızı hizmet kolumuzdaki 52 kuruma yayarak daha da genişletmeyi ve toplu sözleşme masasına oturmayı istiyor ve hedefliyor, bu amaçla var gücümüzle çalışıyoruz.

Değerli Arkadaşlarım;

Gün birlik günüdür, gün mücadele günüdür, gün hak gasp eden ve demokrasiyi yok sayan konfederasyon ve sendikaları tarihin tozlu sayfalarına gönderme günüdür diyor, hak ve hukukun üstünlüğü ile demokrasiye inanan herkese saygılarımı sunuyorum.

Tuncay CENGİZ
Savdes-Sen Genel Başkanı

© 11.12.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi