DUYURU

Açıklamalar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNE YÖNELİK TALEPLERİMİZ

Fiiliyatta ağır iş yükü olan ve EYT nedeniyle yoğun bir çalışma içerisine giren, Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin, mali haklarının artırılması ve nimet-külfet dengesinin sağlanması amacıyla EYT Kanun Teklifi kapsamında düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Talebimiz;

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı Maddesinde,“Sosyal Hizmetler Sınıfı” ihdas edilmelidir.

* “Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzmanı” kadrosu ihdas edilmeli, bu kadrolara her yıl düzenli olarak yapılacak yarışma sınavıyla kurum çalışanları arasından atama yapılmalıdır.

* Personele, “Sosyal Güvenlik Tazminatı” ve “İkramiye” verilmesi ile “Fazla Çalışma Ücretinin” piyasa koşullarına göre yeniden düzenlenmesi suretiyle iş yükü oldukça artan ve artacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin mali haklarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

* Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcıları ile fiilen bu görevi yapanlara “Makam ve Görev Tazminatı”verilmesi sağlanmalıdır.

* Zorunlu atamaya tabi personelin atandıkları yerde geçirecekleri sürelerin, istekleri halinde iki katına kadar artırılması imkân verilmelidir.

* İcra Memuru kadrosunda görev yapan personele 3’üncüderece kadrosu verilmek suretiyle, hususi (yeşil) pasaport alma hakkı verilmelidir.

* Kurumda imza yetkisiyle Şef görevini ifa eden personele yetki ücreti verilmelidir.

* Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlarda görev alan personele “Huzur Hakkı” ödenmesi sağlanmalıdır.

* Sosyal Güvenlik Denetmenleri Müfettiş kadrolarına atandırılmalıdır.

Fırsat varken, Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin mali haklarına yönelik EYT Kanununda bir düzenleme yapılmasını bekliyor, bu amaçla var gücümüzle mücadeleye devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 01.02.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi