DUYURU

Açıklamalar

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLER YÖNERGESİ YAYIMLANMIŞTIR.

1. Millî Savunma Bakanlığı Yurt Dışı Geçici Görevler Yönergesi hazırlanarak Sayın Milli Savunma Bakanımız tarafından 21 Haziran 2022 tarihinde imzalanarak MSB Örün Sayfasında yayımlanmıştır.

2. Bu kapsamda;

a. Daha önce yürürlükte olan MY 52-11 Yurt Dışı Geçici Görevler Yönergesi yürürlükten kaldırılmış,

b. Bakanlık Kadro ve Kuruluşunda Yer Alan Kurumlardaki (Millî Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğü) yurtdışı geçici görevlendirme işlemleri bir esasa bağlanmıştır.

3. Buna göre;

a. Bir ay ve daha az görevler için Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı veya Bakan Yardımcısı, bir aydan uzun süreli görevlendirmelerin ise Bakan onayı ile yapılacağı ve Bakan onayı işlemlerinin Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmış,

a. Bir ay ve daha az görevler için Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı veya Bakan Yardımcısı, bir aydan uzun süreli görevlendirmelerin ise Bakan onayı ile yapılacağı ve Bakan onayı işlemlerinin Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmış,

b. Personel seçim esasları belirlenmiş, bu kapsamda;

(1) Devlet Memurlarının görev yaptığı kurumda en az beş yıl hizmetinin bulunması, gerekli ve yeterli mesleki bilgiye sahip olması ve görev yaptığı unvanda en az üç yıl tecrübesi bulunması gerektiği,

(2) Temsil yeteneği, ahlaki sağlamlık, güvenilirlik, disiplin kurallarına riayet, şahsi menfaatlerine ve kötü alışkanlıklara düşkünlük durumu, genel görünüş, genel kültür seviyesi, sorumluluk kabul etme durumu, görevini planlama, icra, takip ve kontrol yeteneği, görevdeki etkinlik derecesini geliştirme çabası, grup çalışma yeteneği, güç şartlarda (stres altında) görev yapma yeteneği, muhakeme ve karar verme yeteneği, sorunları çözme yeteneği, inisiyatif kullanması, kaynakları kullanma yeteneği, hak ve adalet anlayışı, hizmet süresi, mesleki bilgi ve yeterlilik, yabancı dil düzeyi ve eğitim düzeyi gibi temel niteliklerin aranacağı, ancak personel seçiminde öncelikle temsil yeteneğine bakılacağı,

(3) Ertelenmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af yasaları kapsamına girmiş veya adlî sicil kaydından çıkartılmış olsalar dahi detayları yönergede yer alan suçlardan ceza alanlar ile geçici görev seçim işlemleri için yurt dışı kadro unvanlarının duyurulduğu tarihinden itibaren geriye dönük olarak beş yıl içerisinde uyarma ve kınama cezası, on yıl içerisinde diğer cezaları almış olanların aday olamayacağı,

(4) Haklarında dava açılmış olup soruşturma altında olanlar veya kovuşturması devam edenlerin, haklarındaki davalar sonuçlanmadan yurt dışı geçici görevlere aday olamayacağı,

(5) Personelin hizmeti süresince, hakkında yurt dışına çıkmasına veya görevin ifasına engel olabilecek ölçüde olduğu değerlendirilen menfi bir kanaatin bulunmaması, sicil üstlerince hakkında olumsuz nitelik belgesi tanzim edilmemiş olması ve nitelik belgesi puanının personel seçmeye yetkili kurum tarafından belirlenen değerin üzerinde olması gerektiği,

ç. Devlet memurlarında, görev tanımında belirtilen unvan ihtisasta yeterli personel bulunmaması veya ihtiyaç halinde yurt dışı kadro unvanlarına aynı hizmet sınıfında olmak şartı ile farklı unvanlarda personel görevlendirilebileceği,

d. Altı ay ve daha uzun süreli görevlendirmeler için sağlık raporu düzenlemeye yetkili hastaneden, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık raporu alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

4. Yetkili sendika olarak iştirak ettiğimiz ve en son 01 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Bakanlığı Kurum İdari Kurul Toplantısı (detaylı bilgi aynı tarihte www.savdessen.org.tr adresinde yayımlanmıştır) gündeminde de yer alan yurtdışı geçici görevlerin esasa bağlanması hususu bu yönerge ile hayata geçirilmiş, işlemlerin usul ve esasları belirlenmiştir.

5. Bu çerçevede, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında yurtdışı geçici görev başvurusu yapacak personelin, MSB Örün sayfasında yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Yurt Dışı Geçici Görevler Yönergesini ve ekindeki nitelik belgesinde belirtilen kriterleri iyi bir şekilde incelemesi, bilgi eksikliği nedeniyle mağduriyet yaşamaması ve/veya karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı hak araması açısından önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 02.08.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi