DUYURU

Açıklamalar

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TALEPLERİMİZ VAR

Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, kurulduğumuz günden itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz aşağıda belirtilen konuların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istiyor, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı Maddesinde, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğündegörevli sivil Devlet memurları ile Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurlarını kapsayan, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı” ihdas edilmelidir.

* Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğündegörevli sivil Devlet memurları ile Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurlarına, “Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)” verilmelidir.

* 926 sayılı Askeri Personel Kanununun Ek-17/(c) maddesi yeniden ihya edilmeli, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Devlet Memurlarına, “%40 Sivil Memur Tazminatı” verilmelidir.

* Millî Savunma Bakanlığına bağlı tüm sosyal tesislerden,Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Devlet Memurları ve aileleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın faydalanmalıdır. Lojman kullanım oranları uzman erbaşlardan ayrılmalı ve oran artırılmalıdır.

* Askerlik Şube Başkanlıklarına yedek subay ve yedek astsubayların vekâlet etmesi uygulamasına son verilmeli, Askerlik Şube Başkanlıklarında sivilleşmeye gidilmelidir.

* İnsanî Maksatlı Mayın Temizliği Faaliyetlerinde görev yapan MAFAM’da görevli Devlet memurları ile mühimmat ayıklama, depolama veya taşıma işlerinde görev yapan Devlet memurları“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfına dâhil edilmeli” ve personelin özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

* Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan sivil tabiplere, istisnai memuriyet vb. olduğu gibi rütbe denkliği verilmeli, ayrıca sivil tabipler, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı personeline ödenen ek ödemelerden faydalanma imkânı getirilmelidir.

* Günümüz şartlarında uygulama imkânı kalmayan, 657 sayılı DevletMemurları Kanunu’nun 232 ve 233’üncü maddeleri iptal edilmelidir.

* 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunun 115, 116 ve 117’nci maddelerinde düzenleme yapılarak, sosyal tesislerin kullanımı, astlık-üstlük ve amir-memur ilişkisi, protokol münasebetleri, nöbet, içtima vb. hususlar yeniden düzenlenmeli, personelin hak ve sorumluluklarının net olarak belirlendiği “Millî Savunma Bakanlığı Kadro ve Kuruluşunda Görevli Devlet Memurları Yönetmeliği” çıkarılmalıdır.

* Millî Savunma Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında ihdas edilen “Savunma Hizmetleri Uzmanı” kadrolarına kurum içinden %30-50 oranında atama yapılması sağlanmalıdır.

* Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarındagörevli Devlet memurlarının da “Silah Taşımasına İzni Verilen Kamu Görevlileri” kapsamına alınması amacıyla ilgili Yönetmelikte düzenleme yapılması sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 31.01.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi