DUYURU

Açıklamalar

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI EKİM 2022 AYI KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI 03 KASIM 2022 TARİHİNDE İCRA EDİLMİŞTİR.

1. 03 Kasım 2022 tarihinde Personel Genel Müdürü Sayın Bilal DURDALI Başkanlığında icra edilen Millî Savunma Bakanlığı Ekim 2022 Ayı Kurum İdari Kurul Toplantısına, Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN adına Genel Başkan Tuncay CENGİZ ile Genel Başkan Yardımcıları Müceddin ŞİMŞEK ve Ferit BİNGÖL iştirak etmiştir.

2. Toplantıda, SAVDES-SEN olarak belirlediğimiz gündem maddeleri görüşülmüş, yürütülen faaliyetler koordine edilmiştir.

3. Kurum İdari Kurulu Toplantısında görüşülen hususlar müteakip maddelerde belirtilmiştir:

a. Milli Savunma Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav hazırlığı devam etmekte olup, sınav ilanının 2022 yılı içinde, sınavların ise 2023 yılı başında gerçekleştirilmesi planlanacaktır.

b. Daha önce Cumhurbaşkanlığına teklif edilen, ancak tasarruf tedbirleri kapsamında henüz gerçekleşmeyen, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun Ek-17/(C) maddesinin yeniden düzenlenmesi ve %40 oranında “Sivil Memur Tazminatının” verilmesi ile Devlet memurlarına da yılda 45 gün olmak üzere “fiili hizmet süresi zammı” verilmesi konularının yeniden teklifi ile ilgili çalışma başlatılacaktır.

c. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, “tayin bedeli katsayısının” 4200’e çıkarılmasının sağlanması hususu TBMM Plan Bütçe Komisyon çalışmalarında gündeme getirilecektir.

ç. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının mali haklarının iyileştirilmesi kapsamında yan ödeme puanlarının artırılması amacıyla Yan Ödeme Kararnamesinde düzenleme yapılması amacıyla çalışma başlatılmıştır.

d. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin hükümet tarafından yapılacak çalışmalarda Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının da dahil edilmesi ve mevcut personelin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın atandırılması konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordine edilmektedir.

e. Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan sivil tabiplerin ve diğer sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve statülerinden dolayı yaşanan mağduriyetlerinin (başhekim olarak atama, istisnai memuriyet statüsü verilmesi vb.) giderilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

f. Yurtdışı geçici ve daimî görev kadrolarının arttırılması (tüm sınıf ve kadroları kapsayacak şekilde) ve yapılacak görevlendirmelerde unvanların gruplandırılması [teknisyenler ile teknikerler veya VHKİ’ler ile Mal/Hesap Sorumlusu, Muhasebeci, Resepsiyonist vb.] olarak başvuruların alınması ve görevlendirilmelerin yapılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

g. Devlet memurları tarafından kısıtlı (F Grubu vb.) ya da görevli gönderildiği takdirde kullanılabilen sosyal tesislerin (orduevleri, askeri gazinolar, misafirhaneler, yaz ve kış dinlenme kampları vb) Devlet memurları ve ailelerinin kısıtlamasız faydalanması amacıyla ilgili mevzuatta gerekli düzenlenmenin yapılması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

ğ. Askerlik Şube Başkanlıklarına yedek subay ve yedek astsubayların vekâlet etmesi uygulamasına son verilmesi konusunda yeniden çalışma başlatılacaktır.

h. Devlet memurlarının Lojman kullanım oranlarının “uzman erbaşlardan” ayrılması ve başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde oranların artırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

ı. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında görev yapan Meslek Lisesi Mezunu personelin mesleğini icra ederken, Teknik Hizmetler Sınıfına atananların, memurluğa girmeden önce serbest olarak çalıştıkları sürenin ¾’ünün (altı yıl sınırlaması olmaksızın) memuriyette geçmiş sayılması konusunda uygulama emri yayımlanacaktır.

i. İnsanî Maksatlı Mayın Temizliği Faaliyetlerinde görev yapan MAFAM ile mühimmat depolama, taşıma ve ayıklama işlerinde (Mühimmat Komutanlıkları, MİGYEM vb.) görevli Devlet memuru personelimizin “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfına dâhil edilmesi” ve personelin özlük haklarının buna uygun olarak düzenlenmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

j. Bazı Askeri Fabrika Müdürlüklerinde memur kadrolarında işçi çalıştırıldığına ilişkin hususlar Sayıştay raporlarına girmiş olması ve söz konusu kadroların memur olması ve kanuni zorunluluk olması nedeniyle, farklı statülerde görev yapan personelin yerine Devlet memuru istihdamının sağlanması ve birçok birimdeki personel yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığından alınan izin dahilinde 550 sözleşmeli personel istihdamı devam etmektedir.

k. Daha önce yapılan çalışmalara rağmen çözümlenemeyen, “Döner Sermaye Personelinin” statü, atanma ve görevde yükselme sorununun giderilmesi konusu yeniden ele alınacaktır.

l. İzinler konusunda yayımlanan uygulama emri, yönerge şekline getirilerek yeniden yayımlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

4. Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, kurulduğumuzdan günden bugüne üyemiz olsun ya da olmasın, temsil ettiğimiz tüm Devlet memurlarının hak ve hukuk mücadelesini, söz yerine iş üreterek, doğru projeler ve doğru adımlarla sonuç alınıncaya kadar sürdürmeye kararlıyız.

5. Bununla birlikte, 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolundaki 22 kurumda örgütlenerek 11.000 üye sayısına ulaşan SAVDES-SEN olarak, Türkiye’nin siyasallaşmamış en büyük sendikası olma, toplu sözleşme masasında tüm memurları temsil etme ve Türkiye’nin en büyük konfederasyonunu kurma hedefimizle mücadelemize devam ediyor, 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolundaki 52 kurumda görevli tüm memur arkadaşlarımızı yeni nesil sendikacılık mücadelemize destek vermeye, 1990’lı yıllardan bu güne yetkiyi elinde bulundurmasına rağmen, memurları yoksulluk sınırının yarısı kadar ücrete mahkum eden mevcut konfederasyon ve sendikalarını hak ettikleri şekilde tarihin tozlu sayfalarına göndermeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 06.11.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi