DUYURU

Açıklamalar

MEMURA SADAKA

Değerli Arkadaşlar;

Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları üzerine, memur ve emekli maaşlarına yapılması gereken artışının ne şekilde olması gerektiğini anlatmış, alım gücü kayıplarının giderilmesini, aksi takdirde memur ve emeklileri açısından 2023 yılının 2022 yılından daha da zor geçeceğini belirtmiştim.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak 2023 ayı artışı, yetkili konfederasyonun organize ettiği şölende konfederasyon yöneticilerinin alkışları arasında %25 olarak açıklandı.

Tam bir hayal kırıklığı.

Tepkiler üzerine, zam oranının %30’a çıkarıldığı açıklandı.

Hayal kırıklığına devam.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığının açıkladığı en düşük memur maaşını %30 oranında artırdığımızda, en düşük memur maaşı Ocak 2023 ayında 10.441 TL (8.032 TL x 1,30) olacak, 2.409 TL artış gelecektir.

2022 yılı içerisinde, hayatımızın önemli kalemlerinden olan elektriğe %184, doğalgaza ise %164 zam yapılmış olacak, Yeniden Değerleme Oranı %122 olarak açıklanacak, konut fiyatları %99.43, kira fiyatları ise %72,31 oranında artacak, 2022 yılı gıda enflasyonu %85,65 olarak hesaplanacak, asgari ücrete %54,66 oranında artış yapılacak, açlık sınırına ittiğiniz memur ve emeklilerinin ücretlerine %25 artış verilecek, sende alkışlayacaksın öyle mi?

Sonra da gelen tepkiler üzerine, tweet atacaksın ve “Ek zam için seyyanen ek bir adım daha istiyoruz” diyeceksin. Zam oranının %30’a çıkarılması ile birlikte “talebinizin dikkate alınması” nedeniyle teşekkür edeceksin.

2022 yılı içerisinde, hayatımızın önemli kalemlerinden olan elektriğe %184, doğalgaza ise %164 zam yapılmış olacak, Yeniden Değerleme Oranı %122 olarak açıklanacak, konut fiyatları %99.43, kira fiyatları ise %72,31 oranında artacak, 2022 yılı gıda enflasyonu %85,65 olarak hesaplanacak, asgari ücrete %54,66 oranında artış yapılacak, açlık sınırına ittiğiniz memur ve emeklilerinin ücretlerine %25 artış verilecek, sende alkışlayacaksın öyle mi?

Sonra da gelen tepkiler üzerine, tweet atacaksın ve “Ek zam için seyyanen ek bir adım daha istiyoruz” diyeceksin. Zam oranının %30’a çıkarılması ile birlikte “talebinizin dikkate alınması” nedeniyle teşekkür edeceksin.

Seninle aynı salonda alkış tutan 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet kolundaki konfederasyon bağlısı sendikanın genel başkanı tweet atarak “%25 zammı kabul etmiyoruz.” diyecek.

Sadece memurun onurunu çiğnetmekle kalmadınız, Türk Sendikacılık Tarihine “kara bir leke” bıraktınız, sendikacılığı ayaklar altına aldınız.

Öyle bir toplu sözleşmeye imza attınız ki, %64,27 enflasyona karşı, kümülatif %58,69 enflasyon farkına (%41,69 + %16,48) razı oldunuz, 2022 yılındaki %7,5 + %7 altı aylık artışları dahi iç ettiniz, bir de çıkıp refahtan pay aldık dediniz. Altı ay sonra ödenen enflasyon farkı nedeniyle yaşanan alım gücü kayıplarını görmezden geldiniz, memuru borç batağına sürüklediniz.

Memurların onuru ve aklı ile dalga geçenlere yazıklar olsun.

Alkışlarken hiç düşünmediniz mi, %25 veya 5 puan fazlası %30 hangi derde deva olacak? Elektriğe gelen zamma mı yetecek? Doğalgaza mı? Kiraya mı? Yoksa gıdaya mı?

%30 ücret artışı ile memur ve emeklisine adeta sadaka verilmiştir. Siz bunu alkışladınız. Yetkili konfederasyon yöneticileri memuru sadakaya muhtaç, açlığa mahkûm ettiniz, vebal aldınız. Bu vebali nerede ödeyeceksiniz? Hiç düşündünüz mü?

İmzaladığınız toplu sözleşmelerle açlık sınırına ittiğiniz memur ve emeklilerinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Promosyon olarak dağıttığınız kulaklık, powerbank, bavul ve çanta karın doyurmuyor, çoluk çocuğun geleceği bunlarla sağlanmıyor, insanları kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?

Hiç vicdan muhasebesi yaptınız mı? Memurun ahı tutar, aheste aheste çıkar bilesiniz.

Değerli Memur Arkadaşım;

ForeksHaber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre 2023 yılsonu TÜFE tahmini % 43,24 çıkmış. Bu verilere göre, baştan da söylediğim gibi, biz memurlar açısından 2023 yılı 2022 yılından daha zor geçebilir.

Sana reva görülen sadakaya razı olma. Yapılan haksızlıklara dur de. Onuruna ve geleceğine sahip çık.

Yetkili konfederasyon ve ortağının yıllardır sendikacılık adına yaptıkları yüzkarası zulme katlanma.

Hep birlikte, sadaka niteliğindeki maaş artışlarından, açlıktan, yokluktan, yok sayılmaktan, görmezden gelinmelerden kurtulalım. Bu sendikaları hak ettikleri yere, tarihin tozlu sayfalarına gömelim.

SAVDES-SEN olarak kapımız da gönlümüz de tüm memur arkadaşlarımıza açık. Herkesi, gerçek hak ve hukuk mücadelesinin yürütüldüğü SAVDES-SEN Ailesine katılmaya davet ediyoruz.

Değerli Arkadaşlarım;

Artık sabrımız ve dermanımız kalmamıştır.

Verien %30 maaş artışını kabul etmiyor, konu yeniden gözden geçirilsin istiyoruz.

“Oransal artış sisteminden” vazgeçilmesini, taban aylığı üzerinden düşük ücrete daha fazla artış sağlayacak yeni ve özel bir düzenleme yapılmasını, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, ülkenin büyümesi oranında refah payının her yıl tüm memur ve emeklilerine ayrıca ödenmesini istiyoruz.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının uzun zamandır el atılmamış mali haklarının yeniden düzenlenmesini, ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel ve ek özel hizmet tazminatları, büyük proje ve arazi tazminatlarının piyasa rayiçleri dikkate alınarak artırılmasını istiyoruz.

Tüm memurlara kira yardımı amacıyla, piyasa rayiçlerine uygun “Lojman Tazminatı” verilmesini istiyoruz.

Giyecek yardımı, yiyecek yardımı-tayin bedeli, aile yardımı, çocuk yardımı gibi kalemlerin, piyasa rayiçlerine uygun hale getirilmesini, ayrıca 2022 yılında yaşanan alım gücü kayıplarının tüm memurlara tazminat olarak ödenmesini istiyoruz.

Bu çerçevede hazırladığımız eylem planımız kapsamında, 06 Ocak 2023 tarihinde saat 20:00’da tweet etkinliği yapıyor, akabinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde sonuç alınıncaya kadar basın açıklamaları, bilboard reklamları, TV Programları, dilekçe-mektup gönderme, iş yavaşlatma, iş bırakma dâhil çok sayıda eylem ve etkinliğin uygulamasını başlatıyoruz.

Biz sadaka değil alın teri ve emeğimizin karşılığını istiyor, duyarlı tüm arkadaşlarımızı, bu zulme dur demek için sendikamıza üye olmaya ve eylemlerimize katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla.

Tuncay CENGİZ
Savdes-Sen Genel Başkanı

© 04.01.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi