DUYURU

Açıklamalar

HÜKÜMETTEN MALİ KONULARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ VAR

Siyasallaşmış sendikalar ve kifayetsiz toplu sözleşmeler, memur ve emeklilerini yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırı civarında bırakmış, memurlar açlıkla burun buruna gelmiştir.

Memur ve emeklilerinin bu durumdan kurtulabilmesi amacıyla mali haklara yönelik talep ve önerilerimiz müteakip maddelerde sunulmuştur:

* Maaş artışlarında oransal artış uygulamasından vazgeçilmeli, en düşük memur maaşı, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı olarak belirlenmeli, eşelmobil sistemiyle ve ülkenin yıllık büyüme oranı ile dönemler halinde güncellenmelidir.

* 05 Mayıs 2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete yayımlanan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar (Yan Ödeme Kararnamesi)”, yeniden düzenlenmeli, özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ve temininde güçlük zammı piyasa koşulları ile görev ve sorumluluklar çerçevesinde yeniden belirlenmelidir.

* 375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye ekli 1 sayılı Cetvelde yer alan “Ek Özel Hizmet Tazminatları”piyasa koşulları ile görev ve sorumluluklar çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.

* Büyükşehirler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ve kalkınmada öncelikli bölgelerin teşvik edilmesi amacıyla, yeni ihdas edilecek“Büyükşehir Tazminatı” ile mevcut “Kalkınmada Öncelikli Bölge Puanları” günün rayiçlerine uygun hale getirilmelidir.

* 1994-2005 yılları arasında 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname gereği ödenen “Lojman Tazminatı”lojmandan faydalanmayan tüm memurlara günün rayiçlerine uygun olarak yeniden verilmelidir. Bu tazminat, yıllık olarak güncellenmelidir.

* Emekli olan memurlara emekli ikramiyesinin yanında, TOKİ’nin 100 m² konut maliyeti kadar “Konut İkramiyesi” verilmelidir. Bu ikramiye, inşaat maliyet artışları ile güncellenmelidir.

* Devlet memurlarına yılda dört defa birer aylık tam “ikramiye” verilmelidir.

* Kamu servis hizmetlerinin bir esasa bağlanması, servis hizmeti verilemeyen Devlet memurlarına aylık “100 binişlik ulaşım kart” verilmelidir.

* Başmühendis, mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlı personele,5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek-84’üncü Maddesi kapsamında emekli olan tabip ve diş tabiplerine emekli aylıkları ile birlikte ödenen ek ödeme benzeri, aynı kanuna eklenecek Ek-85’inci Madde kapsamında 15.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın ek ödeme olarak ödenmesi sağlanmalıdır.

* Kamuda görev yapan müdür ve müdür yardımcısı personele, görev ve sorumlulukları kapsamında 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatı,şef kadrolarında görev yapan personele ise 1000 makam tazminatı ve 7000 görev tazminatı verilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 01.02.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi