DUYURU

Açıklamalar

SAVDES-SEN KONYA BÖLGE ŞUBE BAŞKANLIĞI 3’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Savdes-Sen Genel Merkezinin 11 Şubat 2021 tarih ve Gn.Mrk.:83-2021 "3 ncü Olağan Genel Kurul Kararı"konulu yazısı ve Ana tüzüğümüzün 36 ve 39 ncu maddeleri gereği KONYA Bölge Şube Başkanlığının 31 Mart 2021 tarih ve 5 sayılı kararına istinaden KONYA Meram İlçe Seçim Kurulu ile yapılan koordine neticesinde, Savdes-Sen Konya Bölge Şube Başkanlığı Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyeleri ile Üst Kurul Delege Seçimlerinin 07 Ağustos 2021 tarihinde 10:00 - 17:00 saatleri arasında SAFA ROYAL HOTEL Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled Cad. No: 9/B Karatay / KONYA adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 08 Ağustos 2021 tarihinde 10:00 - 17:00 saatleri arasında yine SAFA ROYAL HOTEL Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled Cad. No: 9/B Karatay / KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 28.06.2021

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi