DUYURU

Açıklamalar

HÜKÜMETTEN,KAMU PERSONELİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ VAR

Devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve diğer özlük işlerini düzenlemek üzere 1965 yılı şartlarında çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, farklı tarihlerde 236 defa değişikliğe uğramış, neredeyse değişmeyen maddesi kalmamış, hatta aynı maddesi birkaç defa değiştirilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sil baştan yeniden düzenlenerek, günün şartları ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, “liyakat ve kariyer planlaması” ilkelerini önceleyen, iş güvencesini koruyan yeni bir kamu personeli yönetim sisteminin getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılı Türkiye’sinde açık, şeffaf, etkin, üretken, esnek ve dinamik bir kamu yönetimi ve hizmetine olanak vermeyen 657 sayılı Kanunun kaldırılarak, yerine;

* İnsan odaklı, özgürlükçü ve yönetimde paylaşımcı,

* Şeffaf ve hesap verilebilir kamu yönetimini engellemeyecek,

* Devlet memurunun iş güvencesini aynı şekilde koruyacak,

* Başarıyı ödüllendirecek,

* Mali haklar ve kariyer planlaması açısından objektif, liyakat ve performans değerlemesine dayanacak,

* İş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanması destekleyecek,

* Özlük, mali ve sosyal hakların kullanılmasında eşitlikçi olacak şekilde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Ayrıca;

* Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakat sınavları kaldırılmalı, yerine personelin kendi ve kadrosuna ilişkin nitelik belgesi düzenlenmesi uygulaması yürürlüğe konulmalı, yazılı sınavlar ise ÖSYM tarafından iki yılda bir KPSS benzeri tek elden merkezi olarak yapılmalı, kurum ihtiyaçlar personelin nitelik belgesi ve yazılı sınav puanları üzerinden yapılacak sıralama esas alınarak karşılanmalıdır.

* Merkez veya taşradaki A tipi kariyer kadrolarına kurum içinden atama işlemlerinin tek bir mevzuata bağlanarak yazılı sınavları ÖSYM tarafından iki yılda bir KPSS benzeri tek elden merkezi olarak yapılmalı, atamalar personelin nitelik belgesi ve yazılı sınav puanları üzerinden yapılacak sıralama esas alınarak yapılmalıdır.

* Boş kadrolara tedviren veya vekâleten atama işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen genel bir yönetmelik çıkarılmalıdır. Geçici görevlendirme uygulamasına son verilmelidir.

* Günün 24 saati çalışılan görevler, vardiya sistemi, nöbet ve fazla çalışma hususlarının usul ve esaslarını belirleyen genel bir yönetmelik çıkarılmalıdır.

* Arazi, atölye, fabrika, laboratuvar, büyük proje vb. çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirleyen genel bir yönetmelik çıkarılmalıdır.

* “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkarılmalı ve mesleğe itibar kazandırılmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 01.02.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi