DUYURU

Açıklamalar

KAMUNUN ÜVEY EVLATLARI

Değerli Arkadaşlarım;

Kim bu kamunun üvey evlatları demedenönce, üvey evlat deyince ne anlıyoruz? Benim aklıma Yeşilçam filmlerindeki ya da romanlardaki itilen, kakılan, hor görülen, dışlanan, yok sayılan, görmezden gelinen, hatta aç bırakılanmazlum çocuklar geliyor.

Mali ve sosyal haklar açısından baktığımızda; kamunun yükünü sırtında taşıyan “Yardımcı Hizmetler Sınıfının”, kamunun bürokrasisini oluşturan ve kamu hizmetlerinin yönetimini yürüten “Genel İdare Hizmetler Sınıfının” ve kamunun ihtiyaç duyduğu üretim, altyapı vb. yatırım hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi ve denetimi görevlerini yürüten Teknik Hizmetler Sınıfının”, tıpkı filmlerde ya da romanlarda gördüğümüz üvey evlat konumunda olduklarını söylemek abes kaçmaz kanısındayım.

Asgari ücret ve açlık sınırı civarında ücret alan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin görev ve sorumlulukları ile mesleki bilgi, beceri ve niteliklerine bakıyorum, emekleri ve alın terlerinin karşılığını alamadıklarını ve çalışma hayatı açısından hak ettikleri yerde olmadıklarını görüyorum.

Asgari ücret ve açlık sınırının bir tık üstünde ücret alan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personelin görev ve sorumlulukları ile devletin yönetimi ve idaresine sundukları katkıya bakıyorum, emekleri ve alın terlerinin karşılığını alamadıklarını görüyorum.

Teknik Hizmetler Sınıfı personelin, devlet yatırımlarına ve savunma sanayi dahil ülkenin gelişimine verdiği desteğe bakıyorum,emekleri ve alın terlerinin karşılığını alamadıklarını görüyor, hatta geçmişte doktor ve hâkim gibi mesleklerle aynı seviyede ücret alırken şimdilerde üçte biri kadar ücret alan kamu mühendislerinin düşürüldüğü durumu hayretle izliyorum.

Kendi kendime soruyorum, alın terini, emeğini, yıllarını ve gençliğini devlet görevine adamış bu personel yıllardır neden görmezden gelinir? Neden ücretlerinde özel bir iyileştirme yapılmaz? Neden açlık sınırına itilir? Neden üvey evlat muamelesi yapılır?

Değerli Arkadaşlarım;

Yardımcı Hizmetler Sınıfı da, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı da, Teknik Hizmetler Sınıfı da, devletin memuru, kamunun öz be öz evlatlarıdır.

Bu nedenle;

Çağ dışı kalmış Yardımcı Hizmetler Sınıfıkaldırılmalı, mevcut personel eğitimlerine uygun diğer hizmet sınıflarına atandırılmalı, yeni sınıflara geçiş yapıldıktan sonra mübaşirlerde olduğu gibi ortada bırakılmamalı, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları, yan ödeme puanları, ek göstergeleri ve tazminat yansıtma oranı piyasa rayiçlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Mali ve sosyal haklar açısından yıllardır görmezden gelinen ve yok sayılan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personelin ek göstergesi 3600’e (mühendis personelin 4800’e) yükseltilmesi, tazminat yansıtma oranı, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları ve yan ödeme puanları piyasa rayiçlerine uygun şekilde artırılmalıdır.

Teknik Hizmetler Sınıfı personelinek göstergesi 3600’e (mühendis personelin 4800’e) yükseltilmeli, tazminat yansıtma oranı, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları, büyük proje ve arazi tazminatları ve yan ödeme puanları piyasa rayiçlerine uygun şekilde artırılmalıdır. Ayıca “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkarılmalıdır.

Böylelikle, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfı kamunun üvey evlatları olmaktan kurtarılmalıdır.

Çok şey istemiyoruz. Emeğimizin ve alın terimizin karşılığını, kısacası hakkımızı talep ediyor, üvey evlat muamelesi görmekten kurtulmak istiyoruz. Bu haklı talebimiz karşılanmasını hükümetimizden bekliyoruz.

Saygılarımla.

Tuncay CENGİZ
Savdes-Sen Genel Başkanı

© 13.01.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi