DUYURU

Açıklamalar

KAMU ÇALIŞANLARININ İSTEM DIŞI SİYASİ PARTİLERE ÜYELİKLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

1. Son dönemde, siyasi partilere istem dışı üyelikler yapıldığı yönünde basında çok sayıda haber yer almaktadır.

2. 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun;

a. “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” başlıklı 7’nci maddesindeki, “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.” Hükmü çerçevesinde Devlet memurlarının herhangi bir siyasi partiye üyeliklerinin yasaklandığı,

b. “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125’inci maddesinin, “Devlet memurluğundan çıkarma” başlıklı E fıkrasında; “Siyasi partiye girmek” ve “Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek” eylemlerinin de Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden olduğu hükme bağlanmıştır.

3. Bu kapsamda, üye ve yöneticilerimiz bilgileri dışında siyasi partilere üyeliklere ilişkin e-devlet üzerinden mutlaka kontrol yaptırmaları, üyeliklerinin bulunduğunun tespiti halinde ekte yer alandilekçe örneği ile bağlı Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.

Dilekçe Örneği

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 08.11.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi