DUYURU

Açıklamalar

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DAHİL) PERSONELİNE YÖNELİK TALEPLERİMİZ VAR

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı Maddesinde, “Mali Hizmetler Sınıfı” ihdas edilmelidir.

* Merkez, Taşra Uzmanlığı ayrımcılığı kaldırılmalıdır.

* Personele, “Mali Hizmetler Tazminatı” verilmesi sağlanmalıdır.

* Uzmanlar için kariyer hedefleri konulmalı, görev tanımları net olarak belirlenmeli, elektronik inceleme ve imza yetkisi verilmeli, mali müşavir olabilmelerinin önü açılmalı, direkt olarak vergi dairesi ve grup müdürlüğü sınavlarına girebilme imkânı getirilmelidir.

* Vergi Dairelerinde görevli müdür ve müdür yardımcılarının isteğe bağlı olarak devlet gelir uzmanlığına geçirilmesi imkânı verilmelidir.

* Vergi dairelerinde görevli personele aylık 100 saat fazla çalışma ücreti verilmesi sağlanmalıdır.

* Vergi Dairelerde Alarm Sistemi kurulmalı ve gece bekçisi uygulaması kaldırılmalıdır.

* Ulaşım yardımından tüm personel faydalandırılmalıdır.

* Görevde yükselme sınavları düzenli olarak açılmalı, VHKİ personelin de müdür yardımcılığı sınavlarına katılması imkânı getirilmelidir.

* Yönetici Atama Yönetmeliğinin, temsilde adalet ilkesine göre değiştirilmelidir.

* Geçici görevlendirmelere süre sınırı getirilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 01.02.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi