duyuru

Açıklamalar

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARININ HAKLI MÜCADELESİNDE YANLARINDAYIZ.

Kariyer mesleğinin ilk başladığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan “Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının” sorun ve talepleri ile ilgili ilk meşaleyi yaktık, mücadeleyi Cumhurbaşkanlığına iletilen yazılı talebimiz ile başlattık.

2011 yılında çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başlatılan ve 2018 yılında çıkarılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen “merkez-taşra” ayırımı nedeniyle başlayan kayıplar sadece maddi anlamda kalmamış, kariyer olanaklarının da önünde engel olmuştur. Bu durum özellikle Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanı kadrolarına olan talebi de azaltmıştır.

Bu çerçevede, merkez-taşra ayırımının kariyer uzmanları arasındaki ücret ve kariyer olanakları açısından yarattığı ayırım ve olumsuzlukların giderilmesi ve mesleğe olan talebin artırılması amacıyla;

• Öncelikle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na “uzman istihdamı” başlıklı Ek-41 ve EK-44’üncü maddelerinde düzenlenen “merkez-taşra” ayırımının kaldırılması,

• Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Uzman Yardımcıları başta olmak üzere, mevcut personele 3 veya 4 yıl gibi bir süre tanınarak yabancı dil şartını sağlayanların, artık merkez teşkilatında da görevlendirilmesi ve atama kısıtının kaldırılması,

• “Merkez-taşra” ayırımının kaldırılmasını müteakip, kariyer uzmanları arasında ücret, hiyerarşi ve kariyer olanakları açısından eşitliğin sağlanması ve 12 yıllık mağduriyetin giderilmesi,

• Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanı ve Uzman Yardımcı kadrolarının görev tanımlarının netleştirilmesi ve inceleme yetkisinin artırılması,

Tasarruf genelgesi ile getirilen 68/B derece yükseltilmesi kısıtlamasında, kariyer uzmanlarına da istisna getirilmesi konularını içeren yazılı talebimiziCumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdik.

Süreç içerisinde, planlayacağımız eylem ve etkinlikler, basın açıklamaları, TV programları, ziyaretler vb. ile mücadele desteklenecek, sonuç alınıncaya kadar sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 17.04.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi