duyuru

Açıklamalar

MEMUR MAAŞ ARTIŞLARI VE 7’NCİ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ TALEP VE TEKLİFLERİMİZİ CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERDİK

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından “en düşük memur maaşının 22.000 TL’ye çıkarılacağı” kamuoyu ile paylaşılmış, ancak teknik bir detay verilmemiştir.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği; 2024-2025 yıllarını kapsayacak olan,kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile diğer mali ve sosyal haklar ile ilgili 7’nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri01 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.

Bu kapsamda, gerek Temmuz 2023 ayında yapılacak memur maaş artışları gerekse 7’nci Dönem Toplu Sözleşme Toplantısı gündemine getirilebilecek talep ve tekliflerimizi içeren 21 Haziran 2023 tarih ve 1746 sayılı yazımızı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı(Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş;

• Temmuz 2023 ayı için memurlara verilecek maaş artışları ile ilgili torba yasa çalışmalarında bu teklif ve talep ettiğimiz hususların dikkate alınması,

• Devlet memurlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi maksadıyla, 2023 yılı Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme toplantısında, taleplerimizin gündeme alınması, toplantı öncesinde yapılacak hazırlıklara katkı sunmak maksadıyla, şimdiye kadar hazırladığımız ve idarelerde kabul görmüş çalışmalarımızla destek verebileceğimiz ve Devlet memurlarının müreffeh bir yaşam sürmesi maksadıyla, konu ile ilgili yapılacak çalışmaların her aşamasında, müşterek ve teknik desteğin yanı sıra, ön çalışmalar kapsamında yapılacak toplantılara, talep edilmesi halinde teknik kadromuz ile katılabileceğimiz hususu taahhüt edilmiştir.

Memur Maaş Artışları ile İlgili Genel Mali Taleplerimiz;

TÜRK-İŞ tarafından Mayıs 2023 ayı dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10.360 TL, yoksulluk sınırı 33.750 TL olarak açıklanmıştır.Yaklaşık 700.000 kamu işçisinin mali haklarına yönelik 2023-2024 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesine göreen düşük işçi ücreti Ocak 2023 ayından geçerli olmak üzere yaklaşık 22.000 TL’ye çıkarılmıştır.Bu ücrete, dört ikramiye iki tediye ve sosyal yardımlar ileTemmuz 2023 ayında eklenecek %15 artış dâhil edildiğinde en düşük işçinin aylık geliri ortalama 33.000 TL olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm 16 Haziran 2023” başlıklı raporunda yer alan “Seçilmiş Ücret ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler” tablosunda, En Düşük Memur Maaşı 10.441,9 TL, Ortalama Memur Maaşı ise 12.200,5 TL, Ortalama Kamu İşçisi Ücreti 21.711,8 TL olarak gösterilmiştir.

Bu veriler ışığına, Devleti temsil eden üniversite mezunu bir memura, Temmuz 2023 ayı için öngörülen 22.000 TL ücretin tek başına yeterli olmayacağı, en düşük memur ücretinin yoksulluk sınırı altında olmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

• Öncelikle, memurların 6.700 TL olan taban aylığı 22.000 TL’ye, 985,76 olan aile yardımının 3.000 TL’ye, bir çocuk için 108 TL olan çocuk yardımının 1.000 TL’ye çıkarılması, 1994-2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen “Lojman Tazminatının” üç grup halinde Ankara, İstanbul ve İzmir için 8.500 TL, diğer büyükşehirler için 8.000 TL, diğer iller için ise 7.500 TL olacak ve yılda bir defa güncellenecek şekilde tüm memurlara yeniden ödenmesi,

• Yukarıda belirtilen düzenlemeleri müteakip, 2023 yılı ilk altı aylık enflasyon farkının, ülkenin 2021 ve 2022 yılları ekonomik büyüme oranlarının ve toplu sözleşme oranının maaşlara ayrıca yansıtılması,

• Memur maaşlarına altı aylık dönemler halinde yansıtılacak enflasyon farklarının, enflasyonist ortamlarda aylık olarak yansıtılması, memurların vergi diliminin %15’te sabitlenmesi, ülkenin ekonomik büyüme oranlarının memur maaşlarına yıllık bazda ayrıca yansıtılması,

• Memurlara, Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesi,

• Emekli ikramiyeleri orta düzey bir konut alabilecek seviyeye çıkarılması veya emekli olan memurlara emekli ikramiyesinin yanında, TOKİ’nin 100 m² konut maliyeti kadar “Konut İkramiyesi” verilmesi, bu ikramiyenin inşaat maliyet artışları ile güncellenmesi,

• Yemek yardımı olarak, öğle yemeklerinin memurlara ücretsiz verilmesi, fazla mesai yapan memurlara ücretsiz akşam yemeğinin de verilmesi, tayın bedeli katsayısının 2.100’den 4.200’e çıkarılması,

• Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin güncellenmesi, yardım cins ve esasları ile miktarlarının piyasa gerçek ve rayiçlerine uygun hale getirilmesi,

• Fazla mesai saat ücretinin, Temmuz 2023 ayından geçerli olmak üzere 55 TL’den az olmaması, güncelliğini yitirmemesi amacıyla, memur maaş katsayısına bağlanması,

• Ayrıca, bu çalışmalarda 28 Kasım 2022 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personel unutulmamalı, kadrolu memurlar ile eşdeğer düzeyde ücret artışı sağlanmalı, aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin” döviz bazında ödenen ücretleri iki kat artırılmalı, bulunulan ülkenin enflasyon farkları ücretlere yansıtılmalı, sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı vb. yardımlardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

• Bununla birlikte, çıkarılacak torba yasa ile; birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayırımı yapılmaksızın 3.600 ek gösterge verilmesi, hiyerarşik düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranlarının artırılması, polis, bekçi, uzman erbaş ve astsubay emeklilerine verilen 1.200 TL ek ödemenin maluliyet, eğitim vb. nedenlerle birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklilerine de verilmesi sağlanması, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sisteminin eşitlenmesi gerekmektedir.

7’nci Dönem Toplu Sözleşme ile İlgili (Kurumlar, Kadrolar ve Sınıflar Bazında) Talep ve Tekliflerimiz;

• Kamunun kanayan yarası “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalı, mevcut personel eğitim ve mesleklerine uygun Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı gibi diğer hizmet sınıflarına atandırılmalıdır.

• Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici personele 8.000 puan görev ve 2.000 puan makam tazminatı verilmeli, Gelir İdaresi ve/veya SGK Merkez Müdür ve Müdür Yardımcıları gibi müstakil birim yöneticiliği yapan personele “temsil tazminatı ve temsil ödeneği” verilmelidir.

• Kamu mühendislerinin özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları artırılmalı, emekli kamu mühendislerine 5510 sayılı Kanun kapsamında 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkarılmalıdır. Tekniker ve Teknisyenlerin özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalıdır.

• Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımları yapılarak, inceleme yetkisi verilmelidir.

• Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılacak düzenleme ile “4.000 gösterge puanı karşılığı Ek Ödeme” verilmelidir.

• Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda görevli “Kurum Tabipleri”, “Hemşireler” ve “Diğer Sağlık Çalışanlarının” mali hakları ve ek ödemeleri Sağlık Bakanlığındaki emsalleri ile eşitlenmelidir.

• EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, ayrıca “%50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı” ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde “Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman Yardımcısı” kadroları ihdas edilmelidir.

• 2828 sayılı Kanun, 3713 sayılı Kanun ve 5378 sayılı Kanun kapsamında kamuda istihdam edilen personelden üst öğrenimi bitirenleri kapsayacak şekilde yapılacak sınav ile üst kadrolara atandırılmasısağlanmalıdır.

• Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen tazminatın benzeri şekilde “Asayiş Tazminatı”, bu kurumlarda görevli sivil Devlet memurlarına da verilmelidir.

• Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin ifası için “Mali Hizmetler Tazminatı” verilmelidir.

• Kamuda branşlaşmayı sağlamak amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesine, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı”, “Mali Hizmetler Sınıfı”, “Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı” ve “Adalet Hizmetleri Sınıfı” ihdas edilmelidir.

• Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil Devlet memurları ile Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurlarına, görevleri gereği taşıdıkları riskler karşılığında yılda 45 (kırkbeş) gün olacak şekilde “Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)” verilmelidir.

• Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil Devlet memurlarının da diğer Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli gibi “Toplu Taşıma Hizmetlerinden” ücretsiz faydalandırılması sağlanmalıdır.

• 15 Ocak 2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlara açıktan atama suretiyle istihdam edilen Devlet memurları ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 7433 sayılı Kanun ile isteğe bağlı olarak memur kadrosuna geçiş hakkı tanınan Devlet memurlarına, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ilave bir derece verilmesi sağlanmalıdır.

• Sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü baraj kaldırılmalı, örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı yeni girişimlerden kaçınılmalı, grev hakkı verilmelidir.

• Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakat sınavlarının kaldırılması, yerine personelin kendi ve kadrosuna ilişkin nitelik belgesi düzenlenmesi uygulaması yürürlüğe konulmalı, yazılı sınavları ise ÖSYM tarafından iki yılda bir KPSS benzeri tek elden merkezi olarak yapılmalı, kurum ihtiyaçlar personelin nitelik belgesi ve yazılı sınav puanları üzerinden yapılacak sıralama esas alınarak karşılanmalıdır.

• Boş kadrolara tedviren veya vekâleten atama işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen genel bir düzenleme yapılmalıdır. Geçici görevlendirmelere son verilmelidir.

• Günün 24 saati çalışılan görevler, vardiya sistemi, nöbet ve fazla çalışma hususlarının usul ve esaslarını belirleyen genel bir düzenleme yapılmalıdır.

• Arazi, atölye, fabrika, laboratuvar, büyük proje vb. çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirleyen genel bir düzenleme yapılmalıdır.

• Stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli, Askerlik borçlanmasının işe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalı, yaşanan mağduriyet giderilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 03.07.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi