duyuru

Açıklamalar

TOPLU SÖZLEŞME AİDATI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Değerli Arkadaşlarım;

Malum olduğu üzere, Anayasa Mahkemesinin 18 Ocak 2024 tarih ve 2024/12 sayılı kararı 05 Mart 2024 tarih ve 32480 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış, buna göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesindeki %2 örgütlenme barajı üzerindeki sendika üyesi memurlara aylık 538 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören ikinci fıkrası iptal edilmiştir.

Mevcut durumda, 538 TL toplu sözleşme ikramiyesi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi birinci fıkrasında öngörülen aylık 190 TL toplu sözleşme desteğinin tüm memurlara ödenmesi hususu gündeme gelmiştir. Bu şekliyle, 190 TL toplu sözleşme desteği üyenin ödediği aidatın altında kalmış, sendika üyesi memurların %90’ına aylık 348 TL eksik ödeme durumu ortaya çıkmıştır.

Hak ve hukuk mücadelesi kapsamında sendikal örgütlemeye zarar verebilecek ve memurun özlük haklarında geriye dönüşün bir örneği olan bu durumdan kurtulmak için, hükümetimiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ek toplu sözleşme, kararname, kanuni düzenleme vb. ile sorunu çözebileceği ve kayıpları telafi edebileceği değerlendirilmiş, beklenmeyen bu durum karşısında acil reaksiyon gösterilmiş, üst seviyede görüşmeler yapılmış, sendika üyesi tüm memurları ilgilendiren bu sorunun çözümü için gerekli çalışmalar başlatılmış, açıklamalar gelmeye başlamıştır.

Öncelikle belirtmek isterim ki, üyelerimiz müsterih olsun. SAVDES-SEN olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyemizin menfaati ne ise onu yapar, 4688 sayılı Kanunun öngördüğü en alt üye aidatı ne ise aidatları o sınıra çeker, üyelerimizin maddi kaybının olmamasını sağlarız.

Ancak, gözden kaçırılmaması gereken başka hususlarda vardır.Memurlar bu duruma nasıl geldi? Kaş yapalım derken göz nasıl çıkarıldı? Bunların dakamuoyu tarafından bilinmesi önem arz etmektedir.

Maalesef, yaşadığımız örnekte de görüldüğü üzere, toplu sözleşme masasına oturan siyasallaşmış konfederasyonların sendikal oligarşilerini kurmak için yaptıkları icraat ve attıkları adımlar yine memurları mağdur etmiştir. Örgütlenme özgürlüğünü yok etmek üzere dayatılan %1 ve %2’lik sendika örgütlenme barajı ve son toplu sözleşmede dayatılmaya çalışılan dayanışma aidatı da bu zihniyetin mahsulüdür. Her defasında memurları mağdur etmiştir.

Örneğin; memurları sendikal örgütlenmeye teşvik etmek üzere 2005 yılından itibaren aylık veya üç aylık dönemlerde 5 TL, 10 TL, 45 TL, 88 TL gibi rakamlarda ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, Ağustos 2021 ayında imzalanan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşmede 135 TL’den 400 TL’ye çıkarılırken 400TL’yi almak için isesendikalara %1 örgütlenme barajı getirilmiş,ancak %1 örgütlenme barajı Danıştay kararı ile yıkılmıştır.

Bu defa da 28 Aralık 2022 tarih ve 32057 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7429 sayılı Kanun ile %2 örgütlenme barajı getirilmiş, Ağustos 2023 ayında imzalanan 7’nci Dönem Toplu Sözleşme ile %2 örgütlenme barajı üstünde kalan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi olarak aylık 538 TL, %2 örgütlenme barajı altında kalan sendikaların üyelerine toplu sözleşme desteği olarak aylık 190 TL olarak ödenmeye başlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı ile 7429 sayılı Kanun ile getirilen %2 örgütlenme barajı ve aylık 538 TL toplu sözleşme ikramiyesi iptal edilmiş, tüm memurlar aylık 190 TL toplu sözleşme desteği alma durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Toplu sözleşmeye katılan aç gözlü yetkili veya yetkisiz konfederasyonların süreçteki aymazlığı ve doymazlığı, memurları yoksulluk sınırı altına ittiği gibi bir yandan da elindeki toplu sözleşme ikramiyesinin yok edilmesine ve mağduriyetine sebebiyet vermiştir.

Bu konuda endişeye mahal yoktur.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve SAVDES-SEN olarak en üst düzeyde görüşmeler yapılmış, sorunun çözümü maksadıyla yetkili birimler tarafındanek sözleşme, kanuni düzenleme vb. çalışmalar başlatılmıştır.

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın yaptığı “Kamu görevlilerimiz müsterih olsun ve şunu iyi bilsin; bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak da gerekli adımları atma noktasında üzerimize düşeni mutlaka yapacağız”sözü, sorunun çözüleceğinin açık bir göstergesidir.

SAVDES-SEN olarak,yaşanan sorunun çözümü için her türlü çaba gösterilmekle birlikte, ihtiyaç olması halinde üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla her türlü fedakârlığı göstereceğimizin de bilmesini belirtmek isteriz.Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur. Üyemiz için varız, gücümüzü üyemizden alıyoruz.

Sonuç olarak, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da ifade ettiği gibi herkes müsterih olmalıdır. Memurları bu duruma düşüren, kaş yapayım derken göz çıkarak konfederasyon ve sendikalarına gerekli ders verilmelidir. Vakti çoktan gelmiştir.

Şimdi Kamuda Birlik Zamanıdır…

Bu çerçevede, tüm memur camiasını; tek derdi üye aidatı olan gözü doymaz konfederasyonları toplu sözleşme masasından kaldırmak için, gerçek hak ve hukuk mücadelesi yürüten bağımsızlığın sembolü siyasetten uzak Kamu Birliği Konfederasyonu ve bağlı sendikalarına üye olmaya davet ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı
Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı

© 06.03.2024

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi