duyuru

Açıklamalar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ CUMHURBAŞKANLIĞINA İLETTİK.

Ülkemizin sosyal güvenlik politikalarını uygulayan ve sistemini ayakta tutan Sosyal Güvenlik Kurumunda görevli personelin görev ve sorumluluklarının karşılığı olarak geçmiş dönemde;

* Mülga 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 17’nci maddesi kapsamında ödenen katkı payları,5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile kaldırılmış,

* 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28’inci maddesindeki “Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgarî ücretten az olmamak üzere, kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her yıl iki ikramiye verilebilir. İkramiyenin ödenmesinde personelin performansı ve disiplin cezası alıp almadığı kriterleri dikkate alınır.”hükmü gereği yılda iki defa ödenen ikramiyeler ise“eşit işe eşit ücret politikası” çerçevesinde 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12’nci maddesi ile iptal edilmiş,

* Süreç içerisinde personele yapılan performans ücreti, mesai, ek ödeme ve vekalet ücreti gibi ödemeler ya kaldırılmış ya da düşürülmüştür.

Üçte bir oranında eksik olan personelin iş yükü de diğer personele yüklenmesine, iş gücünün her geçen gün artmasına rağmen, özveri ile görev yapan personele hiçbir mali iyileştirme yapılmamakta, önceden var olan ikramiye, katkı payı, mesai ücreti vb. mali haklar alındığı için de personelin mağduriyeti süregelmektedir.

03 Mart 2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7438 sayılı Kanun(EYT) kapsamında yaklaşık 2.250.000 kişinin emeklilik ve aylık bağlama işleminin yapılacağı, ayrıca 14,6 milyon kişiyi ilgilendiren 196 milyar TL tutarındaki sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması hususları, personelin çalışma hayatını oldukça etkilemekte, içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Bu husus, personelin4 kat olan (21,60 TL) olan 2023 yılı fazla çalışma saat ücretinin, 01 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında 5 katı (27 TL)olarak, diğer bir anlatımla 5,40 TL artırımlı uygulanmasına dair, “6653 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ileçözümlenebilecek ve tazmin edilebilecek bir durum değildir.

Dolayısıyla gerek süregelen mağduriyetin giderilmesi gerekse EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında oldukça artan iş yükü nedeniyle oluşan mağduriyetlerin tazmin edilmesi,diğer kurumlardaki emsallerine oranla düşük maaş alan personelin moral ve motivasyonun artırılması, nimet külfet dengesinin sağlanması ve personele hak ettiği değerin verilmesi amacıyla;

* TBMM kapanmadan önce çıkarılacak bir torba yasa içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin özel hizmet tazminatlarının%50 artırımlı ödenmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline %50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı ödemesi,

* Taşra teşkilatlarına Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilerek%50 oranında kurum içinden atama yapılması,

*. Fazla çalışma ücreti için uygulanan 5 kat kısıtlamasının kaldırılarak, fazla çalışma ücretinin piyasa rayiçlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına başvuru yapılmış, personelin mağduriyetinin giderilmesi istenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 14.03.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi