duyuru

Açıklamalar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI VE MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA CUMHURBAŞKANLIĞINDAN TALEPTE BULUNDUK.

03 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7438 sayılı Kanun kapsamında yaklaşık 2.250.000 kişinin emeklilik ve aylık bağlama işlemi ile 14.600.000 kişinin 196 milyar TL tutarındaki sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması işlemi, fiiliyatta zaten ağır iş yükü olanSosyal Güvenlik Kurumu personelinin mevcut iş yükünü oldukça artırmış, personelin çalışma ve sosyal hayatını oldukça etkilemiştir.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Taşra Teşkilatında görevli Devlet memurlarının 2023 yılı fazla çalışma saat ücretinin, 01 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında 5 katı (27 TL) olarak uygulanmasına dair, “6653 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”10 Ocak 2023 tarih ve 32069 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Ancak, saat başı 27 TL artış sağlayan bu uygulama, personelin yol ve akşam yemeği maliyetini dahi karşılamaktan oldukça uzak kalmış, Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin mali haklarına yönelik nimet-külfet dengesizliği çerçevesinde yaşanan mağduriyet giderilememiş, yaşanan stres, yorgunluk, yıpranma vb. tazmin edilememiştir.

Bu kapsamda, 05 Nisan 2023 tarih ve 32154sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7447 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna eklenen Geçici 11’inci madde ile, aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarılırken,5 kat (27 TL) olarak ödenen saat başı fazla mesai ücretinin 01 Nisan- 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 10 kat olarak (54 TL) ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Gelinen aşamada, aynı iş yoğunluğunun devam etmesine rağmen fazla mesai ücreti ödeme süresi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline yönelik fazla mesai ücreti ödeme süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte gerek süregelen mağduriyetin giderilmesi gerekse EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında oldukça artan iş yükü nedeniyle oluşan mağduriyetlerin tazmin edilmesi, diğer kurumlardaki emsallerine oranla düşük maaş alan Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin moral ve motivasyonun artırılması, nimet külfet dengesinin sağlanması ve personele hak ettiği ücretin verilmesi amacıyla;

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesine, “Sosyal Güvenlik Kurumu kadro ve kuruluşunda yer alan personele, özel hizmet tazminatları %50 artırımlı ödenir. Ayrıca, yılda iki defa net birer aylık tutarında ikramiye ödenir” hükmünün eklenmesi ile mali haklarının iyileştirilmesi,

b. 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 428’nci maddesine, “Kurum taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 44’üncü maddesine göre Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzman Yardımcısı istihdam edilir. Bu kadrolara beş yıl içinde yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlar ile yaş, yabancı dil şartı aranmadan %50 oranında kurum içinden atama yapılabilir.” hükmünün yeni bir bend olarak eklenmesi ve kariyer kadrolarına atanma imkanının getirilmesinin sağlanması Cumhurbaşkanlığından talep edilmiştir.

Emeğin ve onur mücadelesinin adı, yeni nesil sendikacılık örneği SAVDES-SEN olarak, haklı davasında Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin yanındayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 13.06.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi