duyuru

Açıklamalar

SAVDES-SEN, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI BASIN AÇIKLAMASI İLE DİLE GETİRDİ.

EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan ve 666 sayılı KHK ile mali hakları elinden alınan Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve çalışma koşulları ile mali haklarının iyileştirilmesi taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmak amacıyla, yeni nesil sendikacılığın örneği SAVDES-SEN adına Genel Başkan Tuncay CENGİZ tarafından, 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 13:00’da Ankara-Batıkent’teki SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmıştır.

Üyeler ve basın mensuplarının katıldığı basın açıklamasında Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin sorunlarını dile getiren Genel Başkan Tuncay CENGİZ tarafından, “bu sorunların TBMM kapanmadan önce çıkarılacak torba yasa ile çözümlenmesi, artan iş yükünün karşılığının verilmesi ve nimet-külfet dengesinin sağlanması gerektiği, bu adımları atmanın hükümetin sorumluluğu, kurumun ve yöneticilerinin görevi olduğu” ifade edildi.

Genel Başkan Tuncay CENGİZ’in yaptığı basın açıklaması metni aşağıda sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GENEL BAŞKAN TUNCAY CENGİZ’İN YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI METNİ

Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Arkadaşlarım;

06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremler ve Adıyaman ve Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, deprem ve selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Yaralarımızı birlikte sararak bu felaketlerin ve verdiği zararların elbirliği ile üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum.

Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Arkadaşlarım;

Bugün burada yıllardır görmezden gelinen Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının sorunlarını dile getirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Ülkemizin sosyal güvenlik politikalarını uygulayan ve sistemini ayakta tutan Sosyal Güvenlik Kurumunda görevli personelin görev ve sorumluluklarının karşılığı olarak geçmiş dönemde ödenen katkı payları 5502 sayılı Kanun ile, yılda iki defa ödenen ikramiye ise “eşit işe eşit ücret politikası” çerçevesinde 666 sayılı KHK ile iptal edilmiş, süreç içerisinde personele yapılan performans ücreti, mesai, ek ödeme ve vekalet ücreti gibi ödemeler ya kaldırılmış ya da düşürülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumunda, üçte bir oranında eksik personel ile çalışılması ve iş yükünün her geçen gün artmasına rağmen, özveri ile görev yapan personele hiçbir mali iyileştirme yapılmamakta, önceden var olan ikramiye, katkı payı, mesai ücreti vb. mali haklar geri alındığı için de personelin mağduriyeti süregelmektedir.

Bununla birlikte, 03 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7438 sayılı Kanun kapsamında yaklaşık 2.250.000 kişinin emeklilik ve aylık bağlama işlemi ile 14.600.000 kişinin 196 milyar TL tutarındaki sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması işlemi, personelin çalışma hayatını oldukça etkilemekte, durum içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

Bu husus, 4 kat olan yani 21,60 TL olan fazla çalışma saat ücretinin, 30 Haziran 2023 tarihine kadar 5,40 TL artırımlı ödenmesi ile çözümlenebilecek ve tazmin edilebilecek bir durum değildir. Böyle bir beklentiye girmek, personele yapılmış en büyük haksızlıktır.

Dolayısıyla gerek süregelen mağduriyetin giderilmesi gerekse EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında oldukça artan iş yükü nedeniyle oluşan mağduriyetlerin tazmin edilmesi, diğer kurumlardaki emsallerine oranla düşük maaş alan personelin moral ve motivasyonun artırılması, nimet külfet dengesinin sağlanması ve personele hak ettiği değerin verilmesi her şeyden önemlisi adaletin tesis edilebilmesi amacıyla;

· Öncelikle, 666 sayılı KHK’nın verdiği zarar acilen giderilmeli, 666 sayılı KHK’nın 1’inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen EK-12’nci madde iptal edilmeli ve Sosyal Güvenlik Kurumu personeline yılda iki defa verilen ikramiye yeniden ödenmelidir.

· Sosyal Güvenlik Kurumu kadro ve kuruluşunda yer alan personelin özel hizmet tazminatları %50 artırımlı ödenmeli veya “Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline %50 oranında “Sosyal Güvenlik Tazminatı” ödenmelidir.

· Sosyal Güvenlik Kurumu için, kurum içerisinden atama yapılabilecek şekilde Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmelidir.

· Fazla çalışma ücreti için uygulanan 5 kat kısıtlaması kaldırılarak piyasa rayiçlerine uygun hale getirilmelidir.

· 3600 ek gösterge adaletsizliği giderilmeli, birinci dereceye gelmiş tüm memurlara kadro ve sınıf ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmeli, polis, bekçi, uzman erbaş ve astsubay emeklilerine verilen 1200 TL ek ödeme birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklilerine de verilmeli, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 15 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmelidir.

· Teknik Hizmetler Sınıfında “Programcı” ve “Çözümleyici” ünvanlı kadrolarda görev yapan kamu bilişim çalışanlarının, kariyer kadrosu olarak ihdas edilecek “bilişim uzmanı ve uzman yardımcısı” kadroları altında toplanarak ek göstergeleri yükseltilmeli ve mali hakları iyileştirilmeli, hakkaniyet sağlanmalıdır.

· Kamu mühendislerinin; ek göstergeleri 4200’den 4800’e, tazminat yansıtma oranı %145’ten %165’e, özel hizmet tazminatı %168’den %200’e, ek özel hizmet tazminatı %150’den %220’ye yükseltilmeli, ayrıca 5434 sayılı Kanuna eklenecek Ek-85’inci Madde kapsamında 15.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın mühendis unvanlı personele ödenmesi sağlanmalıdır.

· Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcılarına yetki ve sorumluluklar çerçevesinde “Makam ve Görev Tazminatı” verilmelidir.

· Zorunlu atamaya tabi personelin atandıkları yerde geçirecekleri sürelerin, istekleri halinde iki katına kadar artırılması imkânı verilmelidir.

Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Arkadaşlarım;

Artık sözün ve vaatlerin tükendiği, sabrın bittiği yerdeyiz.

Haklıyız. Mağduruz.

Haklılığımızdan aldığımız güçle, 666 sayılı KHK ile gasp edilmiş haklarımızın iadesini, emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almayı ve insanca yaşama koşullarına sahip olmayı istiyoruz.

Seçim öncesi, TBMM kapanmadan önce çıkarılacak torba yasa içerisinde taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Yok sayılmak istemiyoruz.

Ve diyoruz ki; çalışma barışı için, hakkaniyet için, adalet için “Bu adımları atmak hükümetin sorumluluğudur, kurumun ve yöneticilerinin görevidir.”

Bu sorumluluğun ve görevin yerine getirilmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 22.03.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi