duyuru

Açıklamalar

SAVUNMA HİZMETLERİ UZMANI KADROLARINA KURUM İÇİNDEN ATAMA YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTIR.

Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, üyelerimizin mali ve sosyal haklarının iyileştirmesi ile kariyer planlamasına yönelik yürüttüğümüzısrarlı çalışmalar ve Kurum İdari Kurulu Toplantılarında alınan kararlar kapsamında;Millî Savunma Bakanlığı taşra teşkilatlarındaki Savunma Hizmetleri Uzmanı (kariyer) kadrolarına kurum içinden atama yapılması konusunda Millî Savunma Bakanlığınca kanun değişiklik çalışması başlatılmıştır.

Malum olduğu üzere; Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısında meydana gelen değişiklikler kapsamında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 350’nci maddesine “Bakanlık taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 44’üncü maddesine göre Savunma Hizmetleri Uzmanı ve Savunma Hizmetleri Uzman Yardımcısı istihdam edilir.” fıkrası eklenmiş, bu düzenleme ile Milli Savunma Bakanlığı taşra teşkilatına, Savunma Hizmetleri Uzmanı ve Savunma Hizmetleri Uzman Yardımcısı istihdam edilme imkanı getirilmiştir.

Akabinde, personelin mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, savunma hizmetleri uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile savunma hizmetleri uzman ve yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ve diğer hususları düzenlemek üzere hazırlanan “Savunma Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği”09 Şubat 2022 tarih ve 31745 sayılı ResmîGazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçlerden sonra sıra “Savunma Hizmetleri Uzmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılabilmesi” için kanun değişikliğine gelmiştir.

Bu kapsamda, 1325 sayılı Kanuna, “Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurum ve kuruluşlarda görevli olan ve sınav tarihi itibariyle en az üç yıl görev yapan uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Savunma Hizmetleri Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden, usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek, bu maddenin yayım tarihinden itibaren beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavlarda başarılı olanlar Savunma Hizmetleri Uzmanı kadrolarına atanırlar.”şeklinde bir geçici maddenin eklenebilmesi için Milli Savunma Bakanlığınca kanun teklifi taslağı hazırlanmış ve süreç başlatılmıştır.

Daha önce, Milli Savunma Uzmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılması konusunda sürdürdüğümüz ısrarlı talep, takip ve desteğimiz, Savunma Hizmetleri Uzmanı kadrolarına da kurum içinden atama yapılması konusunda da sürdürülmekte olup, konu sonuç alınıncaya kadar takip ve koordine edilecek ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 26.04.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi