duyuru

Açıklamalar

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA NÖBET MUAFİYETİNDEKİ 24 YIL HESAPLAMASINA YÖNELİK UYGULAMA EMRİ YAYIMLANMIŞTIR.

Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görevli Devlet memurlarından 24 hizmet yılını dolduranların nöbet hizmetine dahil edilmemesi için gerekli olan hizmet süresinin hesaplanmasında, sivil işyerlerinde geçen sigortalılık sürelerinin de dahil edilmesine yönelik talebimiz, Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası olarak iştirak ettiğimiz Kurum İdari Kurulu Toplantılarında ve makam ziyaretlerinde sürekli gündeme getirilmiş, çok sayıda yazılı başvuru ile konu gündemde tutulmuştur.

Konu, MSB’nin 13.04.2023 tarihli, 32567820-903.03.02.01-2256291 sayılı ve “Hizmet Değerlendirmesi” konulu yazısı ile esasa bağlanmış,bir mağduriyet daha giderilmiştir.

Bu şekliyle;“Devlet memurlarının nöbet hizmetinden muaf olmak için gerekli olan 24 hizmet yılı süresinin hesaplanmasında, Teknik Hizmetler Sınıfında, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görevli Devlet memurlarının kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarımda değerlendirilen hizmet sürelerinin de dikkate alınması,” şeklinde belirtilen ilgili yazı ile kangren haline gelmiş ve özellikle Teknik Hizmetler Sınıfı personelinin faydalanacağı bir sorun daha çözümlenmiştir.

Bu husus, Kurum İdari Kurullarının ve alınan kararların önemini bir kez daha ortaya koymuş, idari yolları tüketmeden her şeyi dava açarak çözme yoluna gitmenin çözüm olmadığını da göstermiştir.

Bu vesile ile, bir sorunun daha çözümlenmiş olmasının haklı gururunu yaşayarak, faydalanacak arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.
SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 14.04.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi