duyuru

Açıklamalar

MEMUR MAAŞ ARTIŞLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE TALEPLERİMİZ MEMURLAR.NET'TE

SAVDES-SEN GENEL BAŞKANI TUNCAY CENGİZ; “MEMUR MAAŞ ARTIŞLARINDA ADALETVE HAKKANİYET SAĞLANMALI.”

Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ, memur maaş artışları ile ilgili gelişmeler hakkında memurlar.net’e değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkanı Tuncay CENGİZ, yaptığı açıklamada; “Son işçi zamları ile birlikte devlette hiyerarşi bozulmuştur, en alt basamaktaki ilkokul mezunu bir işçinin ücreti, amiri konumundaki şef, başmühendis ve müdür ücretini geçmiştir. Türkiye adeta 1980’lere geri dönmüştür.” dedi.

Genel Başkanı Tuncay CENGİZ sözlerine şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı Mayıs 2023 ayı verilerine göre en düşük memur ücreti açlık sınırına gelmiştir. Ciddi alım gücü ve reel ücret kayıpları yaşanmıştır. Kifayetsiz toplu sözleşmelerin marifeti olan bu durum memur kesiminde ciddi tepkiler doğurmuştur.

Serzenişler, tepkiler ve taleplerimiz kapsamında, memur ücretlerindeki reel kayıplar ve alım gücü düşüklüğü kamuoyunda ve Cumhurbaşkanı Adayları nezdinde gündem oluşturmuş, önce CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU, “İktidara geldiklerinde, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2.5 katına çıkaracağını, yani bugünün tutarlarıyla en düşük memur maaşının net 21 bin 265 lira seviyesinde olacağını” ifade etmiş, akabinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN;“Temmuz ayında en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisi maaşından aşağıda kalmayacak şekilde enflasyon ve refah payı ile birlikte 22 bin TL’ye çıkarılacağını” açıklamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu açıklamayı HAK-İŞ Konfederasyonunun Genel Kurulda işçilere hitaben yapmış, yetkili konfederasyon sadece sahiplenmekle yetinmiştir. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN NTV’de katıldığı bir programda, Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı “en düşük memur maaşının 22 bin TL’ye çıkarılması” hususunda konfederasyonların hiçbir katkısının olmadığını açıklamış, Türkiye’de yetkili konfederasyonun durumunu ortaya koymuştur.

Bununla birlikte bazı konuların da açıklığa kavuşturulması gerekir. İşçi ücret artışları Ocak 2023 ayından geçerlidir. Yaklaşık 22 bin TL en düşük işçi ücretine, ikramiye, tediye, prim ve sosyal yardımlar dahil değildir. Bu ücretlere, Temmuz 2023 ayında %15 artış ve enflasyon farkı ayrıca verilecektir. Hâlbuki, memur maaş artışları Temmuz 2023 ayında gerçekleşecek, açıklamalara bakılırsa en düşük memur maaş artışları Temmuz 2023 ayında 22 bin TL’ye çıkarılacaktır. Yine en düşük işçi ücreti ile en düşük memur ücreti arasında ciddi fark oluşacaktır. Dolayısıyla, hakkaniyet ve adalet için Temmuz 2023 ayında oluşacak en düşük işçi ücretinin en düşük memur ücreti ile eşitlenmesi gerekmektedir.

Bu konuya daha ekleyeceklerim var. Ancak yeri gelmişken belirteyim. Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli sözleşmeli personelin ücretleri kiraya ancak yetiyor.Bu ücretlerinde artırılması, bulunulan ülkenin enflasyon farklarının ücretlere yansıtılması ve sosyal yardımların (kira, giyecek, yiyecek, ulaşım vb.) verilmesi hususu gözden kaçırılmamalıdır.

Sonuç olarak, 33.000 TL yoksulluk sınırının açıklandığı bir süreçte zikredilen rakamları ve mevcut hakları yeterli görmüyoruz.

Bu kapsamda;

• Temmuz 2023 ayında en düşük memur ücretininnet, enflasyon farkı, refah payı vb. dahil yoksulluk sınırına eşitlenmesini,

• Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye verilmesini,

• Emekli ikramiyelerinin, bir konut ve bir araba alacak şekilde artırılmasını,

• Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliklerinin güncellenmesini ve yardım miktarlarının piyasa gerçek ve rayiçlerine uygun hale getirilerek amaca hizmet etmesinin sağlanmasını,

• 3600 ek göstergedeki adaletsizliğin giderilerek, hiyerarşinin yeniden sağlanması, birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ve kadro ayırımı yapılmaksızın 3600 ek göstergenin verilmesi, tazminat yansıtma oranlarının artırılması ve aralarında dengenin sağlanmasını,

• Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve mevcut personelin eğitim ve kadrolarına uygun diğer hizmet sınıflarına atandırılmasını,

• Kamu mühendislerinin özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü, temininde güçlük tazminatı, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranlarının artırılmasını, emekli kamu mühendislerine 5510 sayılı Kanun kapsamında ayrıca 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılması, Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını, tekniker ve teknisyenlere de benzer şekilde hiyerarşiye uygun artışlar sağlanmasını,

• Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımının kaldırılması ve mali hak dengesinin sağlanması, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları8nın görev tanımlarının yapılarak inceleme yetkisinin verilmesi ve kariyer olanaklarının artırılmasını,

• Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür kadrolarında görev yapan personele 2000 puan görev ve 8000 puan makam tazminatının verilmesini,

• “Savunma ve Güvenlik”, “Adalet”, “Sosyal Güvenlik” ve “Ekonomi ve Maliye” Hizmet Sınıflarının ihdas edilmesini,

• Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin”döviz bazında ödenen ücretlerininiki katartırılmasını, bulunulan ülkenin enflasyon farklarının ve sosyal yardım (kira, giyecek, yiyecek, ulaşım vb.) miktarının ücretlere eklenmesini istiyoruz.

Türkiye’nin en büyük bağımsız sendikası hedefimizle, haklarımızı almak içinkararlıyız, taleplerimizin arkasındayız. Seçim sonrasında da bugüne kadar olduğu gibi mücadelemize yılmadan devam edeceğiz.SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 12.05.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi