duyuru

Açıklamalar

SİVİL DEVLET MEMURLARINA EK ÖDEME VERİLMESİ AMACIYLA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA YAZILI BAŞVURUDA BULUNULMUŞTUR

2011 yılında yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 926 sayılı Askeri Personel Kanunun Ek 17’nci maddesinin (C) fıkrası iptal edilmiş, böylelikle %45 oranında verilen karargah tazminatı kaldırılmış, askeri personelin tabi olduğu çalışma koşulları, fazla çalışma süreleri, disiplin vb. düzenlemelere tabi tutulan sivil Devlet memurları ile aynı çalışma koşullarına tabi olmayan diğer Devlet memurlarının özlük hakları eşitlenmiş, bu uygulama sivil Devlet memurları açısından adaletsizlik oluşturmuştur.

Tüm uğraşlara rağmen, aradan geçen 12 yıl süre içerisinde, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet memurlarına özel hiçbir mali hak iyileştirmesi yapılmamıştır.

Diğer taraftan, geçtiğimiz 27’nci Yasama Döneminde 31 Mart 2023 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine iktidar milletvekillerinin imzası ile 49 maddelik “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, sunulmuş, bu teklif ile “Kıdemli Binbaşı rütbesinden emekli olanlara 1720 TL, Binbaşı rütbesinden emekli olanlara 1500 TL, Kıdemli Başçavuş rütbesindeki Astsubaylarımıza 1500 TL gibi iyileştirme yapılması ve bazı askeri personelin uçuş, balıkadam vb. tazminatlarının artırılması” öngörülmüştür. Ancak, teklif sevk edildiği komisyonda görüşülmeyerek yasalaşmamıştır. Ancak kamuoyunda bu teklifin 28’inci Yasama Döneminde yasalaşması beklentisi yüksektir.

Bu kapsamda; konu ile ilgili yeni dönemde yapılacak çalışmalara; “Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet memurları için de derecelerine göre 3000-4000 gösterge puanı eklenmesi ve bu puanların emeklilikte de geçerli olmasının sağlanması” amacıyla Millî Savunma Bakanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Konu takip ve koordine edilecek, sonuçlanması için gerekli mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 14.06.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi