duyuru

Açıklamalar

LOJMAN TAZMİNATININ MEMURLARA YENİDEN VERİLMESİ İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞINDAN TALEPTE BULUNDUK.

2019 yılından itibaren ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi ve akabinde gelen ekonomik kriz çerçevesinde, konut ve kira fiyatları normalin dışında artmış, memur ücretleri kira fiyatlarını karşılayamaz hale gelmiştir.

Bu kapsamda SAVDES-SEN olarak, 1994-2005 yılları arasında Devlet memurlarına verilen “Lojman Tazminatının” tüm memurlara yeniden verilmesi gerektiğini üç yıldır her fırsatta dile getiriyor, gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Üç yıldır ısrarla ifade ettiğimiz bu husus, artık birçok sendika, muhalefet ve hükümet üyeleri tarafından da dile getirmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, ciddiyet kazanan konu hakkında hukuki altyapının oluşturulabilmesi amacıyla teknik detayları da içeren bir yazı hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Ülkemizde,1994 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında alınan “5 Nisan 1994 Kararları” akabinde memurlara verilmeye başlayan ve 2005 yılında yürürlükten kaldırılan “Lojman Tazminatı” ödenmesi ile ilgili gerekçeler yeniden oluşmuştur.

Bununla birlikte, fahiş kira artışları sorunu sadece üç büyük şehirde yaşanmamakta, birbirinden farklı boyutlarda da olsa tüm il ve ilçelerde yaşanmaktadır. Bu nedenle, basına yansıdığının aksine lojman tazminatı ödemesinde 81 il dikkate alınmalıdır.

Bu nedenle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/B maddesi yeniden ihya edilmeli, ödemeler için, Mega Şehirler (İstanbul, Ankara ve İzmir), Büyük Şehirler ve Diğer İl ve İlçeler şeklinde üç grup oluşturularak her bir grup için ayrı katsayı belirlenmeli ve bu katsayının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ “Lojman Tazminatı”olarak kamu çalışanlarına ödenmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 14.06.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi