duyuru

Açıklamalar

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Türkiye’de konfederasyon oluşturmak maksadıyla belli sayıda ve farklı hizmet kolundaki sendikaların birlikteliği, amaç ve ilke birlikteliğinden çıkarak, ideoloji ve siyaset birlikteliğine dönüşmüş, üye sayısı itibariyle dört büyük konfederasyon, siyasi partilere ya da siyasi partilerin desteklerine göre ayrılmışlardır.

Bu durum, son 13 yılda yapılan yedi ayrı toplu sözleşmeye de yansımış, maalesef memurların %80’i açlık sınırı ile yoksulluk sınırına hapsedilmiş, hayatını idame ettiremez hale getirilmiştir.

Böyle bir sürece dur diyecek, siyasallaşmamış, herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmamış, kamuda liyakati, bağımsızlığı ve örgütlenme özgürlüğünü önceleyen yeni bir konfederasyona duyulan ihtiyaç had safhaya çıkmıştır

Memur ve emeklilerinin dertlerine yıllardır derman olmayan, tek derdi atama, liyakatsiz terfi ve promosyon dağıtmak olan mevcut konfederasyonlara alternatif ve memurlara umut olacak 110.000 üyeden oluşan KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU, bugüne kadar siyasetten uzak tam bağımsız sendika duruşunu bozmamış; GENÇ SAĞLIK-SEN, ADALET-SEN, DİVA-SEN, ADİL HABER-SEN, GENÇ EĞİTİM-SEN, GENÇ BELEDİYE-SEN, SAVDES-SEN ve TEÇ-SEN tarafından Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Aralık 2023 ayı içerisinde kurulumunu tamamlayarak, 441 Dosya Numarası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarında Türkiye’nin 5’inci büyük konfederasyonu olarak yerini almıştır.

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU’nun hedefi,kamuda liyakat, adalet ve hakkaniyeti savunarak, samimi hak ve hukuk mücadelesi ile Türkiye’de faaliyet gösteren konfederasyonlar arasında en yüksek üye sayısına ulaşmak, bu süreçte öncelikle ilk üç konfederasyon arasına girerek toplu sözleşme toplantılara katılmak, akabinde de toplu sözleşme imza yetkisini alarak memurların hak ve hukuk mücadelesi nasıl yapılır tüm dünyaya göstermektir.

Dolayısıyla;

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, bağımsızlık demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, adalet demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, etkinlik demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, yetkinlik demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, saygınlık demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, güç birliği demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, liyakat demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, tabuları yıkmak demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, samimiyet demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, sinerji demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, geleceği tesis etmek demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, güçlü bir hak ve hukuk mücadelesi demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, toplu sözleşme masasına talip olmak ve memurun haklarını koruma çabası içinde olmak demektir.

• KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, özlenen ve beklenen demektir.

Hedeflerimizi ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için hep birlikte, hazırız, güçlüyüz, kararlıyız.

Bu çerçevede, 25 Şubat 2024Pazar günü 11:00-16:00 saatleri arasındaAnkara-Akyurt’ta bulunan Büyük Anadolu Otelde 1’inci Olağan Genel Kurulumuzu yaparak, herkesin özlediği, liyakati önceleyen bir kamu yönetimi anlayışı ile hak ve hukuk mücadelemize ayrı bir ivme kazandıracağız.

Genel Kuruldan bir gün önce, 24 Şubat 2024Cumartesi günü 15:30-16:00 saatleri arasında Anıtkabirde tören düzenliyoruz.

Bu vesile ile, 24 Şubat 2024Cumartesi günüAnıtkabirde yapılacak törenimize ve 25 Şubat 2024Pazar günü Ankara-Akyurt’ta bulunan Esenboğa Anadolu Termal Oteldeyapılacak 1’inci Olağan Genel Kurulumuza tüm memurları davet ediyoruz.

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULUSAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 22.02.2024

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi