duyuru

Açıklamalar

KAMU ÇALIŞANLARI ARASINDA ADALET SAĞLANMALIDIR.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan ve ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren torba yasa kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetici ve uzmanlarına 30 bin TL'ye kadar ek tazminat verilmesine dair önerge kabul edilmiştir. Bu gelişmeyi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gasp edilen hakların iade edilmesi açısından önemli buluyoruz. Ancak yeterli görmüyoruz. Söz konusu torba yasa kapsamına;

✓ Vergi Dairesi Müdürleri, Gelir Uzmanları, Defterdarlık Uzmanları, Şube Müdürleri, Şefler, Kamu Mühendisleri, Kamu Avukatları gibi kariyer kadro ve meslekler için ek tazminat (makam ve görev tazminatları dahil) verilmesi hususunun eklenmesi,

✓ 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen EK-12’nci maddenin iptal edilerek, Millî Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına ek tazminat verilmesi,

✓ Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımının kaldırılması ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesinin sağlanması,

✓ Memurun oturabileceği orta halli bir daire kirasının büyükşehirlerde 15.000 ila 25.000 aralığına yükseldiği dikkate alınarak, 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında memurlara ödenen “Lojman Tazminatı” piyasa rayiçlerine uygun olarak tüm memurlara yeniden ödenmesi,

✓ Memurlara, Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesi,

✓ Kamunun kanayan yarası “Yardımcı Hizmetler Sınıfının” kaldırılması, mevcut personelin eğitim ve mesleklerine uygun diğer hizmet sınıflarına atandırılması, sağlanmalıdır.

✓ Hakkaniyet, Adalet, adil bir gelir dağılımı ve memurların da refahtan pay alabilmesi için belirtilen hususların torba yasa kapsamına dahil edilerek çözümlenmesinin, memur ve emeklilerinin beklentilerini karşılayacağını ve tüm kesimlerde memnuniyet yaratacağını düşünüyor, SAVDES-SEN olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 30.11.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi