duyuru

Açıklamalar

TOPLU SÖZLEŞME MAĞDURU 01 NOLU HİZMET KOLUNDAKİ MEMURLAR NE İSTİYOR?

Değerli Arkadaşlarım;

Toplu sözleşme mağduru 01 Nolu Hizmet Kolundaki memurlar ne istiyor?Sorusunu kısaca özetleyeyim.

Malum olduğu üzere geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen 7’nci Dönem Toplu Sözleşme süreci ve sonuçları, memur ve emeklilerinin derdine derman olamamış, önemli bir fırsat heba edilmiş, yaşanan ekonomik sıkıntılar had safhaya çıkmıştır.

Duruma şöyle bir bakalım.

TÜRK-İŞ, Kasım 2023 ayı açlık yoksulluk sınırını 45 bin 686 TL olarak açıklamış, yoksulluk sınırı altında açlıkla mücadele eden memurları ilgilendiren yıllık gıda enflasyonu ise % 80,12’ye ulaşmıştır.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet YILMAZ tarafından açıklanan, “Merkez Bankasının 2024 yılı enflasyon tahminini %36 olarak güncellediği”, 7’nci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2024 yılının ilk altı ayında %15, ikinci altı ayında ise%10olmak üzere toplamda %25 oranında maaş artışı öngörüldüğü veMerkez Bankasının şimdiye kadarki tahminlerinin büyük oranda gerçekleşen enflasyondan düşük çıktığı dikkate alındığında memurlara Ocak 2024 ayında verilecek %15+enflasyon farkının yeni bir kayıp ve mağduriyete neden olacağı aşikardır.

Diğer taraftan, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, 2022 yılında Türkiye genelinde kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı ortalaması %172,9, 2023 yılı ilk altı aylık dönemindeki artış oranı ortalaması %121,1 olarak açıklanmıştır. Bu veriler ışığında bir memurun oturabileceği orta halli bir daire fiyatı büyükşehirlerde 15.000 ila 25.000 aralığına yükselmiştir.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre 20.352 TL kamuda en düşük ücret alan bir memurun, bu ücretlerle yeni bir konut kiralayabilmesi ve yaşamını idame ettirebilmesi imkânsız hale gelmiştir.

Çözüm bellidir. 7’nci Dönem Toplu Sözleşme süreci heba edilmiştir. Ancak hükümetimiz çıkaracağı torba yasalar ile sorunu çözme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi memur ve emeklilerinin mali açıdan refaha kavuşabilmesi ve hak ettiği payı alabilmesi için;

✓ En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalı, vergi dilimi %15’te sabitlenmeli, ülkenin büyüme oranında refah payı her yıl ücretlere ayrıca yansıtılmalı, seyyanen zam uygulamasından vazgeçilerek artışlar taban aylıklara yansıtılmalı,

✓ Memurların, sınıf, kadro ve derece bazında mali haklarını düzenleyen 17 Nisan 2006 tarihli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı” ile 375 sayılı KHK ve eki cetveller, sil baştan yeniden düzenlenmeli, kadro, sınıf, görev, risk ve sorumluluklar dikkate alınarak adalet ve hakkaniyet sağlanmalı,

✓ 1994 ila 2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında memurlara ödenen “Lojman Tazminatı” piyasa rayiçlerine (15.000 ila 25.000 TL aralığında) uygun olarak tüm memurlara yeniden ödenmeli,

✓ Memur ve emeklilerine, Ocak ve Temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmeli,

✓ Sosyal yardımlar kapsamında; aile yardımı 5.000 TL’ye, çocuk yardımı her bir çocuk için 2.000 TL’ye çıkarılmalı, yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli veya maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli, tayın bedeli katsayısı 2.100’den 6.000’e çıkarılmalı, Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli,

✓ Emekli ikramiyesi, TOKİ’nin 100 m² konut maliyetini karşılayacak seviyeye çıkarılmalı,

✓ Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici personele hiyerarşik bir düzen içerisinde 8.000 puana kadar görev ve 2.000 puana kadar makam tazminatı verilmeli, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları artırılmalı, müstakil birim müdürlüğü yapan personele “temsil tazminatı ve temsil ödeneği” verilmeli,

✓ Kamu mühendislerimizin, mali hakları yeniden düzenlenmeli, teknik sorumluluk tazminatı verilmeli, emekli kamu mühendislerine 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı, “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkarılmalı, Tekniker ve Teknisyenlerin ek gösterge, tazminat yansıtma oranları, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalı,

✓ Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımı kaldırılmalı ve kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalı, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımları yapılarak, inceleme yetkisi verilmeli, ayrıca Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için “%50 oranında Mali Hizmetler Tazminatı” verilmeli,

✓ Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin” ücretleri ülkenin şartlarına göre en az iki kat artırılmalı, ülkenin enflasyon farkları ücretlere yansıtılmalı, sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalıdır. %5’lik bir ücret artışının personelin mağduriyetini gidermeyeceğinin ve derdine derman olamayacağı bilinmeli,

✓ Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılacak düzenleme ile “4.000 gösterge puanı karşılığı Ek Ödeme” verilmeli,

✓ EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline“%50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı” ödenmeli, kurum içinden atama yapılacak şekilde “Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Uzman Yardımcısı” kadroları ihdas edilmeli,

✓ Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen “Asayiş Tazminatı”, bu kurumlarda görevli Devlet memurlarına da verilmeli,sivil Devlet memurlarının da diğer Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli gibi “Toplu Taşıma Hizmetlerinden” ücretsiz faydalandırılması sağlanmalı,

✓ 15 Ocak 2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlara açıktan atama suretiyle istihdam edilen Devlet memurları ile kadroya geçirilen sözleşmeli personele, geçmiş dönemlerde olduğu gibi ilave bir derece verilmesi sağlanmalı,

✓ Çalışırken birinci dereceye gelmiş tüm memurlara, sınıf ayırımı ve herhangi bir şart getirilmeksizin 3.600 ek gösterge verilmeli, hiyerarşik düzen çerçevesinde tazminat yansıtma oranları artırılmalı, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 01 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmeli, stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli, Askerlik borçlanmasının işe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalı, yaşanan mağduriyet giderilmelidir

Adalet ve hakkaniyet için, adil bir gelir dağılımı için memurların da refahtan pay alabilmesi için yukarıda belirtilen her maddenin hükumetimiz tarafından torba yasalar veya diğer mevzuat çerçevesinde ele alınarak çözümlenmesi, memur ve emeklilerinin beklentilerini karşılayacak ve tüm kesimlerde memnuniyet yaratacaktır.

Saygılarımla…Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 29.11.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi