duyuru

Açıklamalar

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2023 AYI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak Nisan 2023 ayı Kurum İdari Kurulu Toplantısı 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanı 1’nci Sınıf Emniyet Müdürü Sayın Ogün VURAL başkanlığında yapılan toplantıya Genel Başkan Tuncay CENGİZ Başkanlığındaki SAVDES-SEN heyeti iştirak etmiştir.

Yapılan toplantıda, Ekim 2022 ayında yapılan Kurum İdari Kurulunda görüşülen hususlar ile yeni gündeme alınan konular değerlendirilmiştir.

Toplantıda görüşülen hususlar özetle aşağıda sunulmuştur.

• 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle sekteye uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı uygulama emri onay sürecinde olup, onaylanmasını müteakip yaklaşık 600 kadro için sınav süreci başlatılacaktır. Bu kapsamda, bir önceki sınavda yaşanan sorun ve aksaklıkların yaşanmaması için gerekli değerlendirmeler yapılmış olup koordinasyon devam edecektir. Sınavlar sistematik hale getirilecek, bir yıl görevde yükselme bir yıl unvan değişikliği şeklinde planlama yapılacaktır. Şube müdürü, şef ve uzman gibi kadroların görev tanımlarının tespiti çalışmasının tamamlanmasını müteakip sınavlarda bu kadroların da dahil edilmesi sağlanacaktır.

• Ücretsiz ulaşım kart verilmesi konusunda gerekli çalışma ve değerlendirmeler yapılmış, il müdürlükleri tarafından kendi bütçeleri çerçevesinde ihtiyacın karşılanması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Ayrıca, toplu taşımadan ücretsiz faydalanması konusunda Cumhurbaşkanlığı Kararında düzenleme yapılmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

• Arazi Tazminatları konusunda sorun yaşanan birimlerde, konu hakkında uygulama birliğini sağlamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce daha önce yayımlanan 08 Nisan 2022 tarihli ve E-13983000-81111-2022040613410066349 sayılı yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

• Personel izinlerinin (yıllık, refakat, doğum, ölüm, evlilik, mazeret, idari izin vb.) esas bağlanması konusunda yapılan çalışma son aşamaya getirilmiş olup, tamamlanmasını müteakip yayımlanacaktır.

• Emniy6et Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili sendikamızca açılan dava sonucuna göre işlem yapılacaktır.

• Görev tanım formları ile ilgili uygulanmayan davalar konusunda, ilgili birim amirlikleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tekrar uyarılacaktır.

• Yıpranma, mali hakların iyileştirilmesi vb. konularda çalışmalar yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

Toplantı tutanağı imzalanmasını müteakip yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 26.04.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi