duyuru

Açıklamalar

YENİ HÜKÜMETİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Bağımsız sendikacılık şiarı ve yeni nesil sendikacılık ilkesi ile; yeni dönemde de sendikal mücadelemize kararlılıkla devam edecek, verilen sözlerin takipçisi olacağız.

Bu bağlamda, toplu sözleşme masasına oturma yetkisini alarak hizmet kolu çalışanlarımızın haklarını koruma ve geliştirme hedefi ile, yeni hükümetimizden;

• Mayıs 2023 ayı Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 10.360 TL, yoksulluk sınırının ise 33.750 TL olarak açıklandığı bir ortamda, memur ücretlerinin dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırına getirilmesini, taban aylıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekilde 22.000 TL olarak belirlenmesini, enflasyon farklarının enflasyonist ortamlarda aylık olarak ücretlere yansıtılmasını, memurların vergi diliminin %15’te sabitlenmesini, ülkenin ekonomik büyüme oranlarının memur maaşlarına yıllık bazda yansıtılmasını,

• Memurlara, ocak ve temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesini,

• Emekli ikramiyelerinin, 100 m² bir konut alabilecekşekilde artırılmasını,

• Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliklerinin güncellenmesini ve yardım miktarlarının piyasa gerçek ve rayiçlerine uygun hale getirilerek amaca hizmet etmesinin sağlanmasını,

• Kira ve konut fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlardan memurların olumsuz etkilenmemesi için, 1994-2005 yılları arasında 375 sayılı KHK kapsamında ödenen “Lojman Tazminatının” günün rayiçlerine uygun olarak lojmandan yararlanmayan tüm memurlara yeniden ödenmesini,

• “Eşit işe eşit ücret” politikası kapsamında çıkarılan 666 sayılı KHK ile bozulan ücret adaletinin ve nimet-külfet dengesinin yeniden sağlanması için 666 sayılı KHK’nın 1’inci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen EK-12’nci maddesinin iptal edilmesini, iptal edilmiş ödemelerin tamamına tekrar işlerlik kazandırılmasını, ücretlerde bozulan adalet ve hakkaniyetin yeniden sağlanmasını,

• Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmesini, polis, bekçi, uzman erbaş ve astsubay emeklilerine verilen 1200 TL ek ödemenin birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklilerine de verilmesini, ayrıca 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan memurlar ile 15 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sisteminin eşitlenmesini,

• Kamunun kanayan yarası “Yardımcı Hizmetler Sınıfının” kaldırılmasını, mevcut personelin eğitim ve mesleklerine uygun diğer sınıflara atandırılmasını,

• Kamu mühendislerinin özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü, temininde güçlük tazminatı, ek gösterge ve tazminat yansıtma oranlarının artırılmasını, emekli kamu mühendislerine 5510 sayılı Kanun kapsamında ayrıca 15.000 puan karşılığı ek ödeme yapılmasını ve “Mühendislik Meslek Kanununun” çıkarılmasını, tekniker ve teknisyenlere de benzer şekilde hiyerarşiye uygun ücret artışları sağlanmasını,

• Kariyer uzmanlıklarında taşra-merkez ayrımının kaldırılması ve mali hak dengesinin sağlanması, ayrıca Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanlarının görev tanımlarının yapılarak inceleme yetkisinin verilmesini ve kariyer olanaklarının artırılmasını,

• Şef, Müdür Yardımcısı, Başmühendis ve Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev yapan personele 2000 puan görev ve 8000 puan makam tazminatının verilmesini,

• Kamuda uzmanlığı ve hakkaniyeti sağlamak amacıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı Maddesinde, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı”, “Mali Hizmetler Sınıfı”, “Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı” ve “Adalet Hizmetleri Sınıfı” ihdas edilmesini,

• Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin” yedi yıldır dokunulmayan ücretlerinin artırılmasını, bulunulan ülkenin enflasyon farklarının ve büyüme oranlarının ücretlere yansıtılmasını, ayrıca personele eğitim ve sosyal yardım (kira, giyecek, yiyecek, ulaşım, aile vb.) verilmesini,

• Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli memurlara, çıkarılacak bir torba yasa (Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi), çerçevesinde “4000 Puan karşılığı Ek Ödeme” yapılmasını,

• EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında oldukça artan iş yükü nedeniyle oluşan mağduriyetlerin tazmin edilmesi, diğer kurumlardaki emsallerine oranla düşük maaş alan personelin moral ve motivasyonun artırılması, nimet külfet dengesinin sağlanması için daha önce kaldırılan ikramiye ve havuz parası karşılığında; Sosyal Güvenlik Kurumu kadro ve kuruluşunda yer alan personele, özel hizmet tazminatlarının %50 artırımlı ödenmesini veya “Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline %50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesini,

• Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen tazminat ve ücretlerin benzeri şekilde bu kurumlarda görevli sivil Devlet memurlarına da “Asayiş Tazminatı” verilmesini,

• Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi vb. kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmini için “Mali Hizmetler Tazminatı” verilmesini,

• Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil Devlet memurları ile Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurlarına, taşınan riskler karşılığında yılda 45 gün olacak şekilde “Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)” verilmesini,

• Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumlarda görevli “Kurum Tabiplerinin” ve “Sağlık Çalışanlarının” göz ardı edilen mali hakları Sağlık Bakanlığındaki emsalleri ile eşitlenmesini,

• Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli “sözleşmeli personelin” döviz bazında ödenen ücretlerinin iki kat artırılmasını, bulunulan ülkenin enflasyon farklarının ve sosyal yardım (kira, giyecek, yiyecek, ulaşım vb.) miktarının ücretlere eklenmesini istiyoruz.

Türkiye’nin en büyük bağımsız sendikası hedefimizle, haklarımızı almak için kararlıyız, mücadeleye hazırız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de taleplerimiz doğrultusunda hak ve hukuk mücadelemize yılmadan devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 05.06.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi