duyuru

Açıklamalar

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI İCRA EDİLMİŞTİR

Mayıs 2023 Sendika üye sayımları sonucunda, ilk defa yetkili sendika olduğumuz Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Kurum İdari Kurul Toplantısı03 Kasım 2023 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığında icra edilmiştir.

Genel Başkan Tuncay CENGİZ, Genel Başkan YardımcılarıMüceddin ŞİMŞEK ve Filiz ÇELEBİ, SAVDES-SEN Dışişleri Bakanlığı Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Adem AKPINAR ve Eyuphan BOZKURT ile Avrupa Birliği Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Orhan AYDIN ve Şube Müdürü Cevat AYDEMİR’in katılımı ile gerçekleşen toplantıda;

✓ Avrupa Birliği Başkanlığı idari personelinin yurt dışı teşkilatı olan Belçika/Brüksel’de bulunan Daimî Temsilci Yardımcılığı’nda idari ve mali işleri yürütmek üzere (30 gün) bir ay süreyle gönderilmesi,

✓ Benimsenen misyon, vizyon stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı personeline uygulanan yılda bir kere de olsa idari personelin Yurt dışı görevine (30 gün) bir ay süreyle gönderilmesi uygulamasından Avrupa Birliği Başkanlığı personelinin de yararlandırılması,

✓ Yurtdışı temsilcilik (Brüksel-Daimî Temsilcilik Yardımcılığı) nezdinde AB İşleri Uzmanlarının atanabilecekleri mevcut kadro sayısı uygun ölçüde ihdas edilerek artırılması,bunun yanı sıra AB üyesi ülkeler nezdindeki Büyükelçiliklerde de AB müşavirliği kadroları ihdas edilmesi, gerekli nitelikleri taşıyan idari personel için uyarlanacak bir kadro ile sürekli göreve atanması için kadro ihdas edilmesi,

✓ İdari Uzman sayısının kadro durumunun müsaitliğine göre (10 Adet) artırılması, yıl içerisinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının düzenli olarak yapılması,

✓ İdari personel sayısının artırılması ve yıl içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli olarak yapılması,

✓ Yeni ihdas edilen Şube Müdürlüğü kadrosu için, çalışma barışını bozmayacak şekilde bütün personele eşit bir şekilde sınava giriş hakkı verilmesi, Dışişleri Bakanlığı uygulamasında olduğu gibi, idari hizmetler grubunda yer alan kadrolar (bilgisayar işletmeni, memur gibi) için de şube müdürü kadrosuna atanabilme imkânı tanınması,

✓ Avrupa Birliği Başkanlığı A tipi kariyer uzmanı kadrosunun artırılarak bu kadrolara kurum içinden sınavla atanma imkânı getirilmesi,

✓ Kadro Karşılığı Sözleşmeli (KKS) gereği, mütercimlere ödenen teşvik ikramiyesinin devam ettirilmesi, 5 yılda bir yenilenmesi beklenen A düzeyinde YDS şartı kamu kurumlarındaki hiçbir uzman için uygulanmadığı dikkate alınarak, YDS (daha önce KPDS) A düzeyi sınav yükümlülüğünün sözleşmeye geçirilme şartı olduğu hasebiyle, beş yılda bir yenilenmesi uygulamasının yukarıda açıklanan nedenlerle durdurulması,

✓ Düzenlenecek hizmet içi eğitimlere (mülga) Başbakanlığın 2005/14 Genelgesi 6’ncımaddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek genel eğitim programlarında sendikal haklar ve insan hakları konularına yer verilecektir.” hükmünün dikkate alınması ve bu çerçevede işyeri temsilcilerinin yapacağı bir program dahilinde eğitim verilmesi,

✓ Sürekli olarak değişen ve güncellenen mevzuatla ilgili gerek özel eğitim kurumlarınca gerekse kamu kurumları tarafından düzenlenen eğitimlere personelin bilgi ve becerisinin geliştirilmesi ve moral motivasyonunun yükseltilmesi amacıyla gönderilmesi, hususlarında görüşmeler yapılmış, konular ile ilgili çalışmalar yapılmasına yönelik kararlar alınmıştır.

Toplantı akabinde, Avrupa Birliği Başkanlığı Temsilcilik Odasında üyelerimiz ile sohbet edilerek, gündem değerlendirilmiştir.

Avrupa Birliği BaşkanlığıKurum İdari Kurulu Toplantısı ile ilgili çalışmalar nedeniyle Kurul Başkanı ve üyelerine teşekkür eder, sendikal mücadelemize Kurum İdari Kurulu Toplantıları, makam ziyaretleri, üye bilgilendirme toplantıları, eylem ve etkinlikler ile yılmadan kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 14.11.2023

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi