duyuru

Açıklamalar

3600 EK GÖSTERGE TÜM MEMURLARIN HAKKIDIR

Devlet memurlarının emekli aylık ve tazminatlarının belirlenmesinde önemli etkenlerden olan “ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları” ile ilgili adaletsizlikleri gidermek üzere çıkarılan ve 05 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanun daha büyük adaletsizliklere neden olmuş, herkese 600 puan verilmesi sonuçları itibariyle adil olmamış, dört meslek grubu dışında özellikle Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı mağdur edilmiş ve bu sınıflardaki personel çok ciddi hayal kırıklıklarına uğratılmıştır.

7417 sayılı Kanundaki bu eksikliklerin ve dahada derinleşen adaletsizliklerin giderilebilmesi amacıyla;

* Üniversite mezunu 1’inci dereceye gelmiş tüm Devlet memurlarına sınıf ve kadro ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmesini,

* İki ardışık ek göstergeye ilişkin “Tazminat Yansıtma Oranları” arasındaki farkların eşitlenmesini,

* 15 Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan kamu çalışanlarının da 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda düzenlenen ek gösterge ve tazminat yansıtma oranlarından faydalandırılması için ilgili mevzuatta gerekli düzenlemenin yapılmasını,

* 7417 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde-85 ile, 3600 ek gösterge altındaki ek göstergelerde bulunan polis, bekçi, uzman erbaş, astsubay ve subay emeklilerine verilen 1200 TL ek ödemenin, aynı durumda bulunan diğer hizmet sınıflarındaki kadro farkı gözetmeksizin tüm memur emeklilerine de verilmesini istiyoruz.

Sonuç olarak; çıkarılacak torba yasa veya 7417 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile Cumhurbaşkanına verilen yetki dahilinde çıkarılacak bir Cumhurbaşkanlığı kararı çerçevesinde, yukarıda belirtilen taleplerin karşılanmasını ve adaletsizliklerin giderilmesini talep ediyor, talebimizin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna beyan ediyoruz.

Taleplerimizin karşılanmaması halinde; geleceğimiz için başlatacağımız, tesisleri kullanmama, iş yavaşlatma ve iş bırakma dahil tüm eylem ve etkinliklerimize destek vermenizi bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 28.03.2023

 

footer>

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi