duyuru

Açıklamalar

3600 EK GÖSTERGE ADALETSİZLİĞİ ACİLEN GİDERİLMELİDİR

Devlet memurlarının emekli aylık ve tazminatlarının belirlenmesinde önemli etkenlerden olan “ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları” ile ilgili yeni düzenleme yapılması hususu, geçmişte yapılmış adaletsizliklerin giderileceği umuduyla Devlet memurları ve emeklileri arasında büyük bir heyecan yaratmış, beklenti oluşturmuştur.

Siyasallaşmamış bağımsız sendikacılığın en güçlü örneği, yeni nesil sendikacılığın öncüsü, emeğin ve onur mücadelesinin adı SAVDES-SEN olarak; bu konuda Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, ilki 15 Mart 2022, ikincisi 08 Haziran 2022 tarihinde olmak üzere iki ayrı eylem ve basın açıklaması yaptık. Ankara’da merkezi yerlerdeki bilboardlara reklamlar verdik, basın açıklamaları ve TV programlarında, TBMM ziyaretlerinde konuyu dile getirdik, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve iktidar ve muhalefet partilerine detaylı raporlar sunduk, “yıllardır süregelen ek gösterge adaletsizliği giderilsin, ek göstergelerin, unvan yerine öğrenim durumu dikkate alınarak belirlensin, yüksek öğrenimli ve birinci derecedeki her memura, unvan ve sınıf ayırımı yapılmaksızın taban olarak 3600 ek gösterge verilsin” istedik.

Ancak, büyük beklentilere neden olan ve 05 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanun ek gösterge çalışmalarında daha büyük adaletsizliklere neden olmuş, herkese 600 puan verilmesinin eşitlik gibi görünmesine rağmen sonuçları adil olmamış, dört meslek grubu dışında özellikle Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çok ciddi hayal kırıklıkları yaşanmıştır.

SAVDES-SEN olarak bu adaletsizliğin giderilmesi için 26 Kasım 2022 tarihinde 14 STK’nın katılımı ile Ankara’da “Biz de Varız Mitingi” düzenlenerek, 3600 ek gösterge adaletsizliğine hayır denilmiştir.

Mücadele sonuç alınıncaya kadar her platform da devam edecektir.

Haklıyız, inanıyoruz, kazanacağız.

Saygılarımızla.

3600 Ek Gözterge Adaletsizliği Acilen Giderilmelidir. İzlemek İçin Tıklayınız
Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel Başkanı

© 17.12.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi