DUYURU

Açıklamalar

HAKLI DAVAMIZ İÇİN “BİZ DE VARIZ MİTİNGİNDEYİZ”…

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü yetkili sendikası, emeğin ve onur mücadelesinin adı, yeni nesil sendikacılığın öncüsü SAVDES-SEN olarak; 13 ayrı Sivil Toplum Örgütü tarafından oluşturduğumuz "Biz de Varız Platformu” ile birlikte, 26.10.2022 tarihinde Ankara Anıtpark’ta ortak miting düzenledik. Tarihe not düştük...

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve mevcut personelin eğitimlerine uygun kadrolara atandırılması, 3600 Ek Gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, sözleşmeli personele şartsız kadro verilmesi, memur ve emeklilerinin mali haklarının iyileştirilmesi ve kamu çalışanları için vergi dilimlerinin %10’da sabitlenmesine yönelik birtakım düzenlemeler yapılması amacıyla düzenlenen, çok sayıda memurun katıldığı ve coşkunun yüksek olduğu mitingte SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ tarafından da bir konuşma yapılmıştır. Konuşma metni aşağıdadır.

Ayrıca, Genel Başkanı Tuncay CENGİZ ve birçok temsilcimiz tarafından FoxTv, TV5 ve İHA gibi basın yayın kuruluşlarına da özel röportajlar verilmiştir.

Miting konuşmalarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

youtube.com/watch?v=0x5CIfMxKV8

Mitinge iştirak eden üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

GENEL BAŞKAN TUNCAY CENGİZ’İN KONUŞMALAR

Saygıdeğer Basın Mensupları, Kıymetli Sendika Başkanlarım ve Yönetim Kurulları, Değerli Misafirler ve Cefakâr Arkadaşlarım;

Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü yetkili sendikası, emeğin ve onur mücadelesinin adı, yeni nesil sendikacılığın öncüsü Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Ailesi adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Değerli Arkadaşlarım;

Bugün bizler; haksızlıklara, adaletsizliklere, yok sayılmalara, görmezden gelinmelere, hakir görülmelere dur demek için buradayız.

Bugün haklılığımızdan aldığımız güçle, “biz de varız” demek için buradayız.

Bugün, gelirin adil bölüşümü, adalet ve hakkaniyet için buradayız.

Kısacası, “insanca yaşamak isteğimizi” tüm kamuoyuna haykırmak için meydanlardayız.

Değerli Arkadaşlarım;

Bizler, devletin ana omurgasını oluşturan Devlet memurları olarak; şehit kanıyla yoğrulmuş bu topraklarda, bu al bayrağın gölgesinde, kamu kaynaklarını adil ve hakkaniyetli bölüşmek ve insanca yaşamak istiyoruz.

Bu kapsamda, 1975 yılından bugüne, kamunun kanayan yarası olan “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılsın çile bitsin istiyoruz.

Mevcut personelin herhangi bir işleme ve şarta tabi tutulmaksızın eğitimlerine uygun diğer hizmet sınıflardaki kadrolara atandırılmasını, bu şekliyle hem personele mesleki itibar kazandırılmasını hem hak ettiği değerin verilmesini hem de emeğinin ve alın terinin karşılığını bulmasını istiyoruz.

Değerli Arkadaşlarım;

Yıllardır süregelen ek gösterge adaletsizliği giderilsin istiyoruz.

“3600 ek gösterge çalışmaları” olarak adlandırılan ve Temmuz ayında çıkarılan 7417 sayılı Kanunun daha büyük adaletsizliklere neden olduğunu belirtmek istiyoruz. Herkese 600 puan eşitlik gibi görünse de sonuçları adil değildir.

Şimdi soruyorum;

✓ “Kimine 3600 ek gösterge verilerek 1.920 TL emekli maaş ve 76.000 TL ikramiye artışı getirilirken, kimine 600 puan artış verilerek 167 TL emekli maaşı ve 6.000 TL ikramiye artışı sağlanmasının neresindedir adalet?

✓ Uzman, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Muhasebeci, Hesap Sorumlusu, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurları gibi kadrolarda görev yapan üniversite mezunu personele 2800 ek gösterge vermenin neresindedir adalet?

✓ Diğer sınıflardaki Teknikerlere 3600 ek gösterge verirken Teknik Hizmetler Sınıfındaki teknikerlere 2800 ek gösterge vererek görmezden gelmenin neresindedir adalet?

✓ Hiç ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfına 600 ek gösterge vererek oyalamanın neresindedir adalet?

✓ 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar ile 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar arasındaki emekli maaşı bağlama ve tazminat yansıtma oranı arasında farklılık yaratmak mıdır adalet?” Hepimiz biliyoruz ki, eski düzenleme de yeni düzenleme de baştan başa adaletsizliklerle doludur. Bizler, bu haksızlıkların giderilmesi için;

✓ Ek göstergelerin, unvan yerine öğrenim durumu dikkate alınarak belirlenmesini, yüksek öğrenimli ve birinci derecedeki her memura, unvan ve sınıf ayırımı yapılmaksızın taban olarak 3600 ek gösterge verilmesini,

✓ Hizmet yılı ve eğitim farlılıkları arasında adaletsizlik oluşmaması için, her ek gösterge karşılığında yeni bir tazminat yansıtma oranı belirlenmesini, ek göstergeler arası tazminat yansıtma oranları arasında denge kurulmasını ve ardışık iki ek gösterge arasındaki farkın eşitlenmesini,

✓ Kamuda Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfında şef, uzman, tekniker, VHKİ, muhasebeci, hesap sorumlusu, gümrük muhafaza ve gümrük muayene memuru gibi kadrolarda bulunan yüksek öğrenimli tüm personele 3600 ek gösterge verilmesini ve diğer hizmet sınıflarındaki emsalleri ile eşitliğin sağlanmasını,

✓ 3600 ek gösterge altındaki ek göstergelerde bulunan polis, bekçi, uzman erbaş, astsubay ve subay emeklilerine verilen 1200 TL ek ödemenin, diğer hizmet sınıflarındaki kadro farkı gözetmeksizin tüm memur emeklilerine de verilmesini,

✓ 15 Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan kamu çalışanlarının da 7417 sayılı Kanunda düzenlenen ek gösterge ve tazminat yansıtma oranlarından faydalandırılmasını ve adaletsizliğin kaldırılmasını istiyoruz.

Değerli Arkadaşlarım;

Sözleşmeli personel uygulamasını adil bulmuyor, Anayasa’mızın; 10 ve 49’uncu maddelerindeki; “eşitlik ve çalışma barışı ilkeleri” çerçevesinde, kamuda son dönemde istihdam şekline dönüştürülen “sözleşmeli personel” uygulamasına son verilmesini, mali ve sosyal haklarının kadrolu personel ile eşitlenmesini istiyoruz.

Kadro verilirken, mevcut personele; hizmet süresi ve sınav gibi herhangi bir şart getirilmesin istiyoruz.

Ayrıca, kamuda kurum ile sözleşme imzalayarak ücret karşılığı çalışan kreş ve gündüz bakımevi öğretmeni ve sosyal tesis çalışanı personelin, taşeron işçilerde olduğu gibi Devlet memuru olarak kadroya alınmasını ve kamuda uzun yıllar hizmet veren bu tür personelin sorununun çözümlenmesini istiyoruz.

Değerli Arkadaşlarım;

Devlet memurları ve emeklileri açlıkla karşı karşıyadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre 2022 yılı ortalama memur maaşının 9.385 TL, TÜRK-İŞ verilerine göre Ekim 2022 ayı dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 24.186 TL, açlık sınırının ise 7.425 TL olduğu bir ortamda “Toplu Sözleşmelerin hükmünü yitirdiği ayan beyan ortadadır.

Bunula birlikte, kamu çalışanları ve emeklilerinin büyük oranda alım gücünü kaybettiği bu ortamda, 1’nci derece 4’üncü kademe ve 30 yıl hizmet üzerinden emekli olan bir memura reva görülen 300.000 TL-400.000 TL aralığındaki emekli ikramiyesi ile sadece 8-10 yaşında ikinci el ve alt segment bir araba zor alınabilmektedir. Piyasadan ikinci el bir ev alınması mümkün değilken, bu evin balkonunun dahi alınması neredeyse imkânsızdır.

Bu konuda derdimiz çok büyüktür. Her şeyin fiyatı yükselirken ucuz kalan sadece emeğimiz ve alın terimizdir.

Dolayısıyla emeğimizin ve alın terimizin karşılığını bulabilmesi için;

✓ En düşük memur maaşının, yoksulluk sınırı olarak belirlenmesini ve bu maaşların kur korumasına alınmasını,

✓ Daha önce, 1994 ila 2005 yılları arasında ödenen “Lojman Tazminatının”, lojmandan faydalanmayan tüm memurlara piyasa rayiçlerine göre yeniden ödenmesini,

✓ Emekli olan memurlara emekli ikramiyesinin yanında, TOKİ’nin 100 m² konut maliyeti kadar “Konut İkramiyesi” verilmesini,

✓ Büyükşehirler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ve kalkınmada öncelikli bölgelerin teşvik edilmesi amacıyla, “Büyükşehir Puanı” ihdas edilmesini, mevcut “Kalkınmada Öncelikli Bölge Puanları” ve “Kritik Bölge Tazminatlarının” günün rayiçlerine uygun hale getirilmesini ve bu tazminatların Devlet memurları dahil tüm kamu çalışanlarına ödenmesini,

✓ Üretimden gelen hakkımızın karşılığı olarak, tüm Devlet memurlarına yılda dört defa birer aylık tam “ikramiye” verilmesini,

✓ Kamu servis hizmetlerinin bir esasa bağlanmasını, servis hizmeti verilemeyen Devlet memurlarına “aylık 100 binişlik ulaşım kartı” verilmesini,

✓ Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli üniformalı personele “fazla çalışma karşılığı olarak” ödenen “Asayiş Tazminatının”, bu kurumlarda görevli sivil Devlet memurlarına da verilmesini,

✓ Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Muhafaza Gümrük kadrolarında görevli personele aylık olarak ödenen tayın bedelinin, 2022 yılı Bütçe Kanunundaki 2100 katsayısının, 2023 yılında 3150’ye yükseltilmesini ve piyasa rayiçlerine uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Değerli Arkadaşlarım;

Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Biliyoruz ki, piyasada ne 243 TL’ye takım elbise, ne 177 TL’ye tayyör ne de 68 TL’ye ayakkabı alınabilmektedir. Dolayısıyla, güncelliğini ve alım gücünü kaybetmiş, adeta komik duruma düşmüş “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin” kesinlikle güncellenmesi gerekmektedir.

Bizler, bu kapsamda; giyecek yardımından faydalanacak memur kadrolarının sınıf ve unvanlarına göre yeniden belirlenmesini, bu kadrolara verilecek giyecek yardımının cinsi, miktarı ve kullanım süresinin yeniden belirlenmesini, nakdi olarak verilecek tutarların belirlenmesinde ise piyasa rayiçlerinin dikkate alınmasını istiyoruz.

Saygıdeğer Basın Mensupları, Kıymetli Sendika Başkanlarım ve Yönetim Kurulları, Değerli Misafirler ve Cefakâr Arkadaşlarım;

Sonuç olarak, bizler sadece adalet istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz, hakça bölüşüm istiyoruz. Kısacası, insanca yaşamak istiyoruz.

“YHS Kalksın çile bitsin” diyoruz.

“Memur ve emeklileri açlıktan ve borç batağından kurtulmalıdır” diyoruz.

“Ek göstergede adaletli olunsun” diyoruz.

“Banka promosyonları her memura eşit dağıtılsın istiyoruz.

Soruyorum, çok şey mi istiyoruz?

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Miting düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum.

Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Tuncay CENGİZ
SAVDES-SEN Genel BaşkanıSAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 28.11.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi