DUYURU

Açıklamalar

SAVDES-SEN ANKARA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI 3’ÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

SAVDES-SEN Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığı 3’üncü Olağan Genel Kurulunun 22 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Bu bağlamda, 3’nci Olağan Genel Kurula esas şube delege seçimine yönelik dikkat edilecek hususlar ve faaliyet takvimi aşağıya çıkartılmıştır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

· 3’üncü Olağan Genel Kurul, SAVDES-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulunun 18 Mart 2017 tarih ve 30 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan SAVDES-SEN Seçim Yönetmeliği esaslarına göre yürütülecektir. (http://savdessen.org.tr/secim_yonetmeligi.html) Örnek formlar yönetmelik ekinde yer almaktadır.

· 15-17 Mart 2021 tarihleri arasında üye isim listesi işyeri ilan panolarına asılacaktır. Listelerin kontrol edilmesi ve varsa yanlışların düzeltilmesi için Şube Yönetim Kurulu ile işyeri temsilcisi arkadaşlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

· 18-22 Mart 2021 tarihleri arasında “Delege Adaylık Müracaatları” alınacaktır. Müracaatlar şube merkezine doğrudan yapılabileceği gibi iş yeri temsilcisi vasıtası ile de yapılabilecektir. Ancak delege adaylığı için müracaat eden üyemiz, mutlaka müracaatının kabul edildiğine dair onaylı belgeyi alması gerekmektedir.

· 23-25 Mart 2021 tarihinde “Delege Adayları Listesi” askıya çıkacaktır. Delege adaylarının isimlerini listeden kontrol etmesi, listede isminin olmadığını tespit eden adayların “Aday Kabul Belgesi” ile Şube Yönetim Kuruluna müracaat etmesi gerekmektedir.

· 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 3’üncü Olağan Genel Kurulunda; Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının (Yedekler Dâhil) seçimi ile birlikte, tüzük gereği resmi rakamlara göre belirlenen şube üye sayısı esas alınarak şube temsilcilerine taksim edilen ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığına tahsis edilen Genel Merkez Genel Kurulu (üst kurul) Delegesi olmak isteyen adayların da öncelikle, şube delegesi olması gerekmektedir.

KURUM/BİRLİKLERE GÖRE ŞUBE DELEGE SEÇİM TARİHLERİ

12 Nisan 2021

· J.Gn.K.lığı

· J,Beytepe Kışlası

· İl J.K.lığı

· J.Güvercinlik Kışlası

13 Nisan 2021

· MSB Karargâhı ve Bağlı Birlikleri

(4 Sandık Kurulacaktır.)

MSB Karargahı (1-A), Korgeneral Sırrı Seyrek Kışlası (1-B),

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü (1-C), Gezici Sandık (1-D)

14 Nisan 2021

· ASAL Blg Bşk.lığı

· Harita Genel Müdürlüğü

· Ankara Ted.Blg.Bşk.lığı

· Ankara İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı

· 5’inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü

15 Nisan 2021

· Kırıkkale Garnizonu

16 Nisan 2021

· Çankırı Garnizonu

Bilgi edilmesi hususu ile gereği tüm üyelerimize ve kamuoyuna 15 Mart 2021 tarihi itibariyle ilanen duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 14.03.2021

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi