DUYURU

Açıklamalar

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN TÜMDEN DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA CUMHURBAŞKANLIĞINA BAŞVURUDA BULUNDUK.

. Devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve diğer özlük işlerini düzenlemek üzere 1965 yılı şartlarında çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, farklı tarihlerde 248 değişikliğe uğramış, neredeyse değişmeyen maddesi kalmamış, hatta aynı maddesi birkaç değiştirilmiştir.

2. 2021 yılı Türkiye’sinde açık, şeffaf, etkin, üretken, esnek ve dinamik bir kamu yönetimi ve hizmetine olanak vermeyen anılan kanunda;

a. İnsan odaklı, özgürlükçü ve yönetimde paylaşımcı,

b. Şeffaf ve hesap verilebilir kamu yönetimini engellemeyecek,

c. Devlet memurunun iş güvencesini aynı şekilde koruyacak,

ç. Başarıyı ödüllendirecek,

d. Mali haklar ve kariyer planlaması açısından objektif, liyakat ve performans değerlemesine dayanacak,

e. İş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanması maksadıyla, tüm personele meslek sigortasını düzenleyecek,

f. Özlük, mali ve sosyal hakların kullanılmasında eşitlikçi olacak düzenlemeler yapılarak, köklü değişiklikler yapılmasına ilişkin görüş ve tekliflerimiz 7 Ocak 2021 tarihli yazımız ile Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur.

3. Söz konusu teklifte;

a. Yardımcı Hizmetler Sınıfının tamamen kaldırılarak, mevcut personelin eğitim ve unvanlarına uygun olarak Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi,

b. Mevcut hizmet sınıfların belirli kurumlarda görülen hizmete yönelik olması nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sivil olarak görev yapan Devlet memurlarının da ayrı bir sınıfta yer alması maksadıyla, “Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı”nın eklenmesi,

c. Engelli çalışanlarımıza pozitif katkı içeren düzenlemeler yapılması,

ç. Devlet memurlarının geleneksel statülerinde aşınmaya sebebiyet veren sözleşmeli personel uygulamasında, personelin kadroya geçirilmesi, “sözleşme feshi” yerine “iyi çalışma ve başarının ödüllendirilmesi” ilkesinin getirilmesi,

d. Devlet memurlarının, sınıf ayırımı dışında, 232 ve 233’üncü maddelerde olduğu gibi görev yapılan kurumlara göre ayrıştırılmasının kaldırılması,

e. Devlet memurlarının ücretlerine, performansa göre aylık ek ilave ödeme ve yıllık refah payı (enflasyon farkına ilave olarak yıllık büyüme oranında) verilmesi, “Kıdem Tazminatı” katsayının arttırılması,

f. Büyükşehirler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ve kalkınmada öncelikli bölgelerin teşvik edilmesi amacıyla daha yüksek ücretlendirme yapılması, hususlarına da özel olarak yer verilmiştir.

4. Haklı taleplerimiz ile ilgili takip ve koordinasyonumuz her seviyede devam edecek, sonuçlanması için ilgili birimlere her türlü katkı sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 11.01.2021

 

 

 

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi