DUYURU

Açıklamalar

SAVDES-SEN’DEN 3600 EK GÖSTERGE AYIRIMCILIĞINA HAYIR EYLEMİ

01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yer alan 52 kurumda örgütlenen ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü yetkili sendikası olan Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN üyeleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde “3600 Ek Gösterge Ayırımcılığına Hayır Eylemi” yapıldı.

Eylemde basın açıklaması yapan Genel Başkan Tuncay CENGİZ; “2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın vaadi ile başlayan ve bütün memur ve emeklilerini umutlandıran 3600 ek gösterge çalışmaları, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın herkese 600 puan açıklaması ile ağır ekonomik koşullar altında açlık sınırına itilen memur ve emeklilerinin umutlarını yok etmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN’in, adalet duygusunu zedelemeyecek ve kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi ortaya koyacağız ifadesi de havada kalmış, adalet duygusu zedelenmiş, durum daha da karmaşık hal almıştır.” dedi.

Bu mudur adalet?

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve yetkililere seslenen Genel Başkan Tuncay CENGİZ; “Herkese 600 puan eşitlik gibi görünse de sonuçları adil değildir. 3600 ek göstergeye ulaştırmayan 600 puanın emekli maaşında sadece 118 TL, emekli tazminatında ise 4238 TL artışa neden olduğunu, 3600 ek göstergeye ulaştıran 600 puanın ise emekli maaşında yaklaşık 1400 TL, emekli tazminatında ise yaklaşık 50.000 TL artışa neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Kimine 118 TL, kimine 1400 TL emekli maaşı artışı. Bu mudur adalet?” diye sordu.

Genel Başkan Tuncay CENGİZ sorularına;

✓ Amir olarak yetki ve sorumluluk verdiğiniz, şube müdürü, ilçe müdürü, SGK merkez müdürü, müdür yardımcıları ve şeflere, hiyerarşiyi yok sayarak, 2800 veya 3000 ek gösterge verirken, daha önce sicilini verdiği ve disiplin amiri olduğu personele 3600 ek gösterge vermek midir adalet?

✓ Aynı yarışma sınavı ile işe alınmış taşra kariyer uzmanına 2800 ek gösterge verip merkez kariyer uzmanına 4200 ek gösterge vermek midir adalet?

✓ Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile atanmış uzman, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Muhasebeci, Hesap Sorumlusu, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Muayene Memurları gibi kadrolarda görev yapan üniversite mezunu personele 2800 ek gösterge vermenin neresinde vardır adalet?

✓ Sağlık Teknikerine 3600 ek gösterge verirken Teknik Hizmetler Sınıfındaki tekniker ve teknisyenlere 2800 ek gösterge vererek görmezden gelmenin neresindedir adalet?

✓ Hiç ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfına 600 ek gösterge vererek oyalamanın neresindedir adalet?

✓ Hiç ek göstergesi olmayanlar ile ek göstergesi 2200’e kadar olanlara %55, 2200, 2800 ve 3000 ek göstergesi olanlara %85 tazminat yansıtma oranı belirleyip, 3600, 4200 ve 4400 ek göstergeye %145, 4800 ek göstergeye ise %165 vermek midir adalet?

✓ 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar ile 15 Ekim 2008 yılından sonra 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar arasındaki emekli maaşı bağlama ve tazminat yansıtma oranı arasında farklılık yaratmak mıdır adalet?” diye devam etti.

Eşitlik her zaman adalet değildir.

“Eşitlik her zaman adalet değildir. Herkese 600 puan söylemi, kimisine 118 TL kimisine 1.400 TL emekli artışı getiriyorsa, kimisine 4.238 TL, kimisine 50.000 TL emekli tazminatı artışı getiriyorsa, bu alenen adaletsizliktir.” Şeklinde devam eden Genel Başkan CENGİZ; “Memur ve emeklilerimizin tek derdi, bu ekonomik koşullarda kimseye muhtaç olmadan insanca yaşamak ve ayakta durabilmektir. TÜRK-İŞ araştırmasına göre, Mayıs 2022 ayı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6.017, yoksulluk sınırı ise 19.602 TL. dir. En düşük memur maaşının 6.300 TL olduğu dikkate alındığında, memur açlık sınırında emeklisi ise açlık sınırı altındadır.” Dedi.

2022 yılı 5 aylık enflasyon farkının %28,12 olduğunu ve bu fark nedeniyle, 2022 yılında tüm memurların birer maaşı buhar olup uçtuğunu belirten Genel Başkan CENGİZ; “Emeğin ve alın terinin karşılığı bu değildir. Devleti ayakta tutan ve temsil eden memurlar ve emektarları bu adaletsizliği ve eziyeti hak etmemektedir.” ifadesinde bulundu.

Bu Adaletsiz 600 Puan Uygulamasından Geç Olmadan vazgeçilmelidir.

Adaletsiz 600 puan uygulamasından geç olmadan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Genel Başkan Tuncay CENGİZ; Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak taslağa dair tekliflerini şu şekilde sıraladı.

✓ Ek gösterge çalışmalarında temel olarak, unvan yerine öğrenim durumunun esas alınması, yükseköğrenimli ve birinci derecedeki her memura unvan ve sınıf ayırımı yapılmaksızın Yardımcı Hizmetler Sınıfı dahil taban olarak 3600 ek gösterge verilmelidir.

✓ Yetki, sorumluluk ve hiyerarşi hususu bu temel üzerine inşa edilerek, ek göstergeler piramit şeklinde tabandan tavana adaletli bir şekilde yükseltilmelidir.

✓ Hizmet yılı ve eğitim farlılıkları arasında adaletsizlik oluşmaması için, her ek gösterge karşılığında yeni bir tazminat yansıtma oranı belirlenmeli, ek göstergeler arası tazminat yansıtma oranları arasında denge kurulmalı, ardışık iki ek gösterge arasındaki farklar eşitlenmelidir.

✓ 15 Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan kamu çalışanları ile 5434 sayılı Kanuna tabi olan kamu çalışanları arasında emekli maaş/tazminat yansıtma oranları arasında eşitlik sağlanmalıdır.

✓ Tüm kamu çalışanları arasında ücret adaleti sağlanarak, tüm kamu çalışanlarının ücret belirleme mevzuatı birleştirilmeli, “eşit işe eşit ücret” sloganı ile başlayıp, “ismi aynı olan kadrolara eşit ücret” uygulamasına dönüşen ücret sistemi değiştirilmeli, iş güçlüğü, yetki, sorumluluk gibi hususlar sisteme dâhil edilmelidir.

✓ Ocak 2023 ayından itibaren en düşük memur maaşı, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı olarak belirlenmeli, bu maaşların mevduat gibi kur korumasına alınarak artık “KUR KORUMALI AYLIK ÜCRET” uygulamasına geçilmeli, kur korumalı aylık ücret ülkenin yıllık büyüme oranı ile artırılmalıdır.

Son olarak, “Bizler SAVDES-SEN olarak adaletin yanındayız.” Diyen Genel Başkan CENGİZ; “Ayırımcılığa şiddetle HAYIR diyor, yukarıda belirttiğimiz taleplerimizin karşılanmasını istiyor ve bekliyoruz. Taleplerimizin çok rahatlıkla karşılanabileceğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak teklifte düzenlenebileceğini biliyoruz. 0 ila 3000 ek gösterge arasında kalan yaklaşık 1 milyon 800 bin memur ve 1 milyon 300 bin emektar yok sayılmasın, hiyerarşi bozulmasın, kadrolar arasında taşra-merkez gibi ayırımlar olmasın, mevcut kamu personeli yönetim sisteminde genel bir reform yapılsın istiyor, sadece “ADALET” diyoruz.” açıklamasında bulundu.

“MEMURUZ HAKLIYIZ, EK GÖSTERGE HAKKIMIZ”, “600 DEĞİL 3600 İSTİYORUZ”, “ADALET İSTİYORUZ” ve “ADALET İÇİN 600 DEĞİL 3600” sloganları atan SAVDES-SEN üyeleri, seslerinin duyulması umuduyla sorunsuz bir şekilde alandan ayrıldılar.SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 08.06.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi