DUYURU

Açıklamalar

3600 EK GÖSTERGE ADALETSİZLİĞİNE HAYIR…

Devlet memurlarının emekli aylık ve tazminatlarının artırılması amacıyla “3600 ek gösterge” adıyla anılan ve 05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunla sınıflar ve kadrolar arasında oluşturulan adaletsizliklere hayır diyoruz.

Bu kapsamda;

✓ Eğitim faklılıklarının yok sayılıp, eğitim durumuna bakılmaksızın bazı meslek gruplarına avantaj sağlanmasına,

✓ Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki “Acil Tıp Teknikerlerine” 3600 Ek gösterge verip, aynı eğitim ve unvana sahip Teknik Hizmetleri Sınıfındaki “Teknikerlere” 2800 ek gösterge verilmesine,

✓ En düşük mali ve sosyal hakları alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına 600 ek göstergenin reva görülmesine,

✓ Tazminat yansıtma oranları arasındaki adaletsizliğe ve ardışık iki ek gösterge arasındaki artış eşitsizliğine,

✓ 3600 ek gösterge altında kalan polis, bekçi, uzman erbaş ve astsubay emeklilerine 1200 TL ek ödeme verilip, diğer hizmet sınıflarındaki 3600 ek gösterge altında kalan emeklilere 1200 TL ek ödeme verilmemesine,

✓ 15 Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna göre işe alınan kamu çalışanları ile 5434 sayılı Kanuna tabi olan kamu çalışanları arasında emekli maaş/tazminat yansıtma oranlarında eşitliğin sağlanmamasına,

✓ Özet olarak, kimi kadrolara 1.946 TL emekli maaş artışı ve 70.210 TL tazminat artışı verilirken, kimi kadrolara 167 TL emekli maaş artışı ve 6.004 TL tazminat artışı verilmesine HAYIR diyoruz.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun kararı ile yürürlüğe giren ve 01 Ekim 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yürürlükte olacak “Acil Eylem Planımız” kapsamında, tüm bu adaletsizlikleri gidermek üzere daha önce hazırladığımız ve Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Merkezlerine sunduğumuz teklifimiz ve haklı gerekçelerimiz çerçevesinde;

✓ 01 Ekim 2022 tarihinde açılacak TBMM’de grubu bulunan ve vatan, millet ve bayrak sorunu olmayan dört büyük siyasi partinin yönetici ve milletvekillerini ziyaret etmeyi ve toplantılar yapmayı,

✓ Ankara’daki tüm medya kuruluşlarının yönetici ve muhabirlerinin katılımı ile panel vb. düzenlemeyi, basın açıklamaları yapmayı,

✓ Sahada gündem oluşturacak eylem ve etkinlikler düzenlemeyi,

✓ 7417 sayılı Kanunun ek gösterge açısından yürürlüğe giriş tarihine 15 Ocak 2023 tarihine kadar bu girişimlerimizden sonuç alamamamız halinde, adaletsizliklere maruz kalmış üyelerimizin mağduriyetleri üzerinde Anayasaya aykırılık iddiasıyla dava açmayı ve konuyu Anayasa Mahkemesine taşımayı planlıyoruz.

Bu vesile ile haklı davamızda ve mücadelemizde, tüm memur arkadaşlarımızı yanımızda görmek istediğimizi belirtiyor, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 10.06.2022

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi