DUYURU

Açıklamalar

DEVLET MEMURLARININ TAZMİNAT VE YAN ÖDEME PUANLARININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet memurlarının yan ödeme puanları ve özel hizmet tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulunun 05 Mayıs 2006 tarihli, 2006/10344 sayılı “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararı” ile düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet memurlarının yan ödeme puanları ve özel hizmet tazminatların iyileştirilmesine ilişkin tekliflerin gerekçeleriyle birlikte 25 Aralık 2020 tarihine kadar gönderilmesi konusunda Millî Savunma Bakanlığınca 19 Aralık 2020 tarihli emir yayımlanmıştır.

Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak 4688 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi kapsamındaki görüş ve tekliflerimiz 24 Aralık 2020 tarihli yazı ile Millî Savunma Bakanlığına bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, kanun değişikliği gerektiren zam ve tazminatların “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara” eklenemeyeceği dikkate alınarak, söz konusu teklifte, özetle; kurumsal cetvellerde düzenleme yapılarak iş güçlüğü zammı ve mali sorumluluk zammı ile MSB/TSK kurumsal kodu altında; tüm Devlet memurların unvanlarına ilişkin özel hizmet tazminatı oranlarının günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve kadro unvan gruplarında değişiklik yapılarak Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine özel düzenleme yapılması hususları yer almıştır.

Daha önce, sivil Devlet memurlarının özlük hakları konusunda görüşme yaptığımız Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi AKAR ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN’ın olumlu yaklaşımlarını biliyoruz.

Gelinen aşamada, Millî Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak teklif ve çalışmaların personelin lehine sonuçlanması için gerekli her türlü girişim ve koordinasyon tarafımızdan yürütülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 24.12.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi