DUYURU

Açıklamalar

PERSONELE ZATÜRRE VE GRİP AŞISI YAPILMASI HAKKINDAKİ DUYURU

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerince yapılan ve basına da yansıyan açıklamalarda, “bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara zatürre ve grip aşısının yaptırılması halinde, virüs etkisinin azaltılmasına ciddi katkısının olacağına” ilişkin bilgiler yer almıştır.

Kamuoyuna yapılan açıklamalardan birisi şu şekildedir:

“Özellikle 65 yaş üzeri kronik akciğer, karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, kanser hastaları, steroid kullananlar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların mutlaka eylülden itibaren grip aşısı ve şimdiden de zatürre aşısını yaptırması gerekiyor. En azından bizim gribe ve zatürreye karşı korunmamız açısından bu dönemde ciddi katkısı olacaktır.

COVİD-19 için birçok aşı geliştirme çalışması halen devam ediyor ama bunlar 3-5 aylık süreçte en azından elimizde olamayacak. Onun için grip aşımızı mevsimi gelince yaptıralım, zatürre aşısını şimdi bile yaptırabiliriz ki devletimiz bunu sağlayabiliyor. Bizim gripten daha fazla korktuğumuz, ikincil bakteriyel enfeksiyonlardır. Burada karşımıza çıkan en büyük ajan zatürre aşısıdır. İleri yaştaki kronik rahatsızlıkları olan bireylerde öldürücü olabiliyor o nedende bu aşıları özellikle yaptırmamız gerekiyor. Dolaylı bir şekilde corona virüsle karşılaştığımızda dahi kısmen bu tür komplikasyonlara karşı katkısı olacaktır."

Yapılan araştırmalarda, Sağlık Bakanlığınca Birinci Basamak Muayene Merkezlerine, 10’ar adet zatürre aşısı gönderildiği, aşı sayısının yetersizliği nedeniyle sadece 65 yaş üzeri kronik hastalara aşı yapılabildiği bilgisi alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığının yetkili sendikası olarak, Milli Savunma Bakanlığınca da, Birinci Basamak Muayene Merkezleri ile birlik revirlerinde;

Öncelikle kronik akciğer, karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, kanser hastaları, vb., bağışıklık sistemi baskılanmış personele şimdiden zatürre aşısının, eylülden itibaren ise grip aşısının yaptırılmasının,

Müteakiben, karargah ve bağlı birimlerde görevli tüm personele zatürre ve grip aşısının bir plan dahilinde yaptırılmasının, personel sağlığının önceden alınacak tedbirlerle korunmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiş, bu konuda 21 Ağustos 2020 tarihli yazılı talebimiz Milli Savunma Bakanlığına iletilmiştir.

Söz konusu talebimiz, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, benzer şekilde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca da iletilen talepler ile birleştirilerek 28 Ağustos 2020 tarihli yazı ile Sağlık Bakanlığına iletilmiştir.

Konu tarafımızdan takip ve koordine edilmekte olup, COVİD-19’dan uzak sağlıklı günler diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 03.09.2020

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi