YILLIK İZİNLER

Açıklamalar

YILLIK İZİNLERİN ERTESİ YILA AKTARILMASI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA, YILLIK İZİNLERİN ERTESİ YILA AKTARILMASI KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR İLE İLGİLİ BİE EMİR DAHA YAYIMLANMIŞTIR.

Devlet memuru personele yıllık izinlerinin o yıl içinde zorunlu olarak kullandırılması veya devredilmesi için dilekçe verilmesinin talep edilmesi gerekçesiyle 11 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan emirde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103'üncü maddesi hükmüne atıf yapılarak;

Yıllık izinlerin kullanma zamanlarının belirlenmesi konusunda amire tanınan takdir yetkisinin “kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere verildiği

Bu yetkinin adalet ve eşitlik ilkelerine uygun bir şekilde, kamu hizmet ve gerekleri ile kamu yararı amacıyla kullanılması gerektiği,

Bir önceki yılın kullanılmayan yıllık izninin kullanılmasının sivil Devlet memurları açısından kanuni bir hak olduğu,

Bu iznin, içinde bulunulan yılın yıllık izniyle birleştirilerek veya kısım kısım kullanılabileceği,

Yıllık iznin bir sonraki yıla devri ile ilgili personelden dilekçe istenmesinin mevzuata aykırı olacağı,

Personelin hak kaybı yaşamaması ve mevzuata aykırı bir işlemin tesisine neden olunmaması için izin vermeye yetkili amirler tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği hususları yer almıştır.

Milli Savunma Bakanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak, çalışma hayatımıza ilişkin bir sorunun daha idari yolla çözülmesinden duyduğumuz mutluluğu camiamızla paylaşıyor, sorunlarımızın çözümüne yönelik çalışma ve koordinasyonunun kararlılıkla devam edeceğini beyan ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

© 11.04.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi