TORBA YASA TEKLİFİ

Açıklamalar

SİVİL DEVLET MEMURLARI İLE İLGİLİ TORBA YASA TEKLİFİ TBMM’DE

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Sayın Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU’nun destek ve yönetimi ile sivil Devlet memurlarının statü, mali ve sosyal hakları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesine ilişkin “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, MHP Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU, MHP Konya Milletvekili Sayın Esin KARA ve MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Sayın Muhammed Levent BÜLBÜL’ün imzaları ile 23 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Torba yasa teklifi içerisinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 5668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunu, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemeler mevcut olup, bu kapsamda;

Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı ihdası (dolayısıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin sınıf sorunun çözümlenmesi) ve

3600 Ek Gösterge verilmesi ile Sivil Memur Yönetmeliği çıkarılması,

Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma) verilmesi,

Sivil Memur Tazminatı (Yaklaşık 500 TL) verilmesi,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan sivil Devlet memurlarına “Asayiş Tazminatı” verilmesi,

Mehteran Bölüğü sanatkârlarının ek göstergelerinin 3600’ e çıkarılması,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında A tipi kariyer uzmanlığı ihdası,

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ihdas edilen A tipi uzmanlıklara, kurum içinden atama yapılması,

Haftalık 40 saat çalışma süresi ve fazla çalışma karşılığı izin yada ücret verilmesi,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan sivil Devlet memurlarının disiplin işlemlerinin, 7068 sayılı Kanundan çıkarılarak, yeni yönetmelikte düzenlenmesi,

Silah taşımasına izin verilen kamu görevlileri kapsamına alınma, konularında düzenlemeler yer almakta olup, konu TBMM’de takip ve koordine edilecek, detaylar ve gelişmeler hakkında üyelerimize ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 24.05.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi