DUYURU

Açıklamalar

TBMM TORBA YASA ÇALIŞMALARIMIZ HAKKINDA AÇIKLAMA

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sivil Devlet memurlarının yıllardır göz ardı edilen mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ile statü ve çalışma koşullarına yönelik karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla, birçok kanunda değişiklik yapılması gerekmiştir.

Bu amaçla; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Sayın Mustafa

Hidayet VAHAPOĞLU ile müşterek yaklaşık altı ay süren bir çalışma yürütülmüştür.

Bu kapsamda hazırlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Sayın Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU, Konya Milletvekili Sayın Esin KARA ve MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Sayın Muhammed Levent BÜLBÜL’ün imzaları ile 23 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, teklif, 31 Mayıs 2019 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu (Ana Komisyon), Milli Savunma Komisyonu (Tali Komisyon), İçişleri Komisyonu (Tali Komisyon), Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna (Tali Komisyon) sevk edilmiştir.

Söz konusu torba yasa teklifinin yasalaşması için yaklaşık yedi aydır sendikamızca TBMM ve ilgili kurumlar nezdinde yürütülen çalışmalar, hazırlanan broşürde detayları ile belirtilmiştir.

Bir yılı aşkın süredir büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülen çalışmalar, verilen emeğin, dökülen alın terinin ve sürdürülen mücadelenin göstergesidir. Sonuç alınıncaya kadar da, emek verilmeye, alın teri dökülmeye, mücadele kararlılıkla yürütülmeye devam edecektir.

Bu onur mücadelesinde, camiadan beklediğimiz tek şey, üye olunarak mücadeleye destek verilmesidir.

Zafer, ancak bedel ödenerek kazanılır. O bedel, bizler için alın teri ve emektir. Bedel ödemeden zafer kazanmaya çalışanlar tarih boyunca hep hüsrana uğramışlardır. Bizim derdimiz hüsran değil zaferdir.

SAVDES-SEN, sizlerden aldığı yetkiyi etkili kullanarak, göstermelik sendikacılık yapanlara ve bilinçli ya da bilinçsiz umut kırıcı davranışlarda bulunanlara inat, namus bildiği bu onur ve gelecek mücadelesini sonuca ulaştırıncaya kadar kararlıkla ve samimiyetle sürdürecektir.

Mermeri delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

© 28.11.2019
 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi