ZİYARET

Açıklamalar

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA YASA ÇALIŞMALARI

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Sayın Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU’nun destek ve yönetimi ile Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sivil Devlet memurlarının statü, mali ve sosyal hakları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesine ilişkin “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlanması amacıyla başlattığımız çalışmalar son aşamaya getirilmiştir.

Bu amaçla, Genel Başkan Tuncay CENGİZ, Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Murat ER, Disiplin Kurulu Başkanı Nazım AKAYDIN, Genel Merkez Danışmanı Sırrı SÖĞÜT ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Tuba TÜRKASLAN tarafından 11 Nisan 2019 tarihinde Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Hidayet VAHAPOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezindeki makamında ziyaret edilmiş, uzun zamandır devam eden çalışma ve hazırlıklar hakkında son koordinasyon sağlanmıştır.

Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız tarafından önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak torba yasa teklifi içerisinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 5668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunu, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemeler mevcut olup, bu kapsamda;

Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı ihdası ve 3600 Ek Gösterge verilmesi,

Mehteran Bölüğü sanatkârlarının ek göstergelerinin 3600’ e çıkarılması,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında A tipi kariyer uzmanlığı ihdası,

Nöbet hizmetlerinin görev ile ilgili olması,

Haftalık 40 saat çalışma süresi ve fazla çalışma karşılığı izin yada ücret verilmesi,

Sivil Memur Yönetmeliği çıkarılması,

Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma) verilmesi,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan sivil Devlet memurlarına “Asayiş Tazminatı” verilmesi,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan sivil Devlet memurlarının disiplin işlemlerinin, 7068 sayılı Kanundan çıkarılarak, yeni yönetmelikte düzenlenmesi,

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ihdas edilen uzmanlıklara, kurum içinden atama yapılması, konularında düzenlemeler yer almaktadır.

Torba yasa çalışmaları ile bizlere büyük destek veren Sayın Genel Başkan Yardımcımıza teşekkürlerimizi sunuyor, detaylar ve gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verileceği hususunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

© 11.04.2019

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi