DUYURU

Açıklamalar

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ HAKKINDA AÇIKLAMA VE SIKÇA SORULAN SORULAR

Değerli Arkadaşlar;

15 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında toplam 24.390 sivil Devlet Memuru görev yapmaktadır. Ancak, personelin 16.324 kişisi sendikalara üyedir.

Dolayısıyla, 8.066 sivil Devlet memuru hiçbir sendikaya üye değildir ve Ocak 2022 ayı itibariyle üçer aylık dönemler halinde ödenecek 400 TL toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanamayacaktır.

Bununla birlikte, sendika üyesi olan 14.640 sivil Devlet memuru, %1’lik örgütlenme oranı üzerinde olan sendika üyesiyken, 1.684 sivil Devlet memuru %1’lik örgütlenme oranı altında kalan sendika üyesidir. Dolayısıyla, bu 1.684 devlet memuru da Ocak 2022 ayı itibariyle üçer aylık dönemler halinde ödenecek 400 TL toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanamayacaktır.

Yukarıda açıklanan hususlara dikkate alındığında, bu son toplu sözleşme kararı ile toplam 9.750 (8.066+ 1.684) sivil Devlet memuru, ya sendika üyesi olmadığından ya da %1’lik örgütlenme oranı altında kalan sendika üyesi olduğundan mağdur olacaktır.

Arzumuz, zaten zor şartlarda görev yapan 9.750 sivil Devlet memuru arkadaşımızın mağdur olmaması, bu maksatla %1’lik örgütlenme oranı üzerinde olan SAVDES-SEN üyesi olması, böylelikle hem SAVDES-SEN ayrıcalığını yaşaması hem de Ocak 2022 ayı itibariyle üçer aylık dönemler halinde ödenecek 400 TL toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmasıdır.

SAVDES-SEN üyelik formu www.savdes-sen.org.tr adresinden indirilebileceği gibi, 0.312.2320253 nolu telefondan talep edilebilir veya en yakın SAVDES-SEN şube yöneticisi, il, ilçe ve işyeri temsilcisinden temin edilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Sendikaya ne kadar aidat kesiliyor?

SAVDES-SEN Tüzüğü gereği üyelerimizden binde 6 oranında kesinti yapılmakta olup, bunun ortalaması genel olarak aylık 35 ila 45 TL aralığındadır. Doktor, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Milli Savunma Uzmanı ve Mühendis kadroları için bu aidat derecesine göre biraz artabilmektedir.

2. Sendikaya kesilen aidat miktarı artırılacak mıdır?

Kesinlikle hayır. SAVDES-SEN Tüzüğü gereği, 8 yıldır üyelerimizden binde 6 oranında kesinti yapılmaktadır. Bundan sonrada binde 6 oranında kesinti yapılmaya devam edilecektir.

3. Önceden ne kadar toplu sözleşme ikramiyesi alıyorduk?

375 sayılı KHK’nın EK-4’üncü maddesi gereği, her üç ayda bir 135 TL ödenmekteydi.

4. Toplu sözleşme ikramiyesi Ocak 2022 ayından itibaren ne kadar ödenecek?

Ocak ve Nisan 2022 aylarında 400 TL olarak, Temmuz ve Ekim 2022 aylarında 428 TL olarak, Ocak ve Nisan 2023 aylarında 462 TL olarak, Temmuz ve Ekim 2023 aylarında 489 TL olarak ödenecektir.

5. Toplu sözleşme ikramiyesinde benim kazancım ne olacak?

45 TL aylık sendika aidatı ödendiği farz edildiğinde, 45x3 = 135 TL aidat ödeme karşılığında 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi alınmakta, dolayısıyla üç ayda 265 TL (400-135), aylık 88,33 TL kazanç sağlanması mümkün olacaktır.

6. Toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde %1 oranın ne olduğu konusunda açıklık getirir misiniz?

6’ncı Dönem Toplu Sözleşme Metninin “Toplu Sözleşme İkramiyesi” başlıklı 23’üncü maddesinde;

“375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ" esas alınır.” hükmü yer almıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 01 Büro Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda yer almak ta, bu hizmet kolunda sendikalara üye olabilecek toplam 282.317 kamu görevli mevcut olup %1’i, 2.823 üye yapmaktadır. Üye sayısı 2.823’ün altında olan sendika üyeleri, 400 TL toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanamayacaktır.

Bunun dışındaki, her türlü ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

7. SAVDES-SEN %1’lik örgütlenme oranını sağlıyor mu?

Sendikaların üye sayıları her yıl 15 Mayıs itibariyle belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. 2021 yılına ait resmi üye sayım sonuçları 2 Temmuz 2021 tarih ve 31529 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre, 282.318 kamu çalışanı bulunan 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda örgütlü 42 sendikadan, aralarında SAVDES-SEN’inde bulunduğu 6 sendika %1 örgütlenme barajının üzerinde, diğer 36 sendika altındadır.

Dolayısıyla, Ocak 2022 ayı itibariyle ödenecek 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi, SAVDES-SEN üyelerine ödenecek, diğer 36 sendika üyesine ödenmeyecektir. Aynı şekilde, hiç sendika üyesi olmayanlara da ödenmeyecektir.

SAVDES-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

(Emek ve Onur Mücadelesinin Adı)

© 25.08.2021

 

Stil Değiştirici

12 Adet Tanımlanmış Renk Kaplama Üst Çubuk Rengi Düzen Stili Kutulu Versiyon İçin Desenler